Weet je welke studenten extra aandacht nodig hebben op het gebied van bewegen en sport? Helpt jouw school studenten en hun ouders en verzorgers bij vragen over bewegen? Effectief werken aan bewegen en sport vraagt ook om goede signalering. Neem op in je plan hoe je dit gaat aanpakken. Meer weten over hoe je een plan maakt? Bekijk stap 4 van het stappenplan. 

Doe periodiek onderzoek bij studenten

Ontstaan er problemen of zorgen rond bewegen, zoals inactiviteit of beweegachterstanden? Of zijn ze er misschien al? Daar kom je achter door er onderzoek naar te doen en door dit onderzoek regelmatig te herhalen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van Testjeleefstijl.nl.

Zorg dat signalen worden opgepakt

Hoe zorg je ervoor dat studenten die hulp nodig hebben op tijd worden herkend? En welke hulp bied je? Denk aan studenten die motorisch zwak of inactief zijn. En aan zeer talentvolle studenten; ook zij hebben aandacht nodig. Zorg dat problemen of zorgen rond bewegen worden gesignaleerd. Dit kun je doen:

  • Zorg voor heldere afspraken en werkwijzen om tot oplossingen te komen. Wat gebeurt er als een opvallende ontwikkeling rond bewegen en sport wordt gesignaleerd? Wie pakt de zorg op? Hoe en wanneer wordt een student verwezen en naar wie? Denk hierbij aan de rol van het zorgteam.
  • Leg de afspraken vast in een zorgprotocol en zorg ervoor dat alle schoolmedewerkers het protocol kennen.
  • Bespreek signalen rondom bewegen en sport met het zorgteam van de school.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de KVLO en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.