Heeft de school een positieve en gezonde houding als het gaat om media en mediagebruik? Geven medewerkers het goede voorbeeld en tonen ze interesse in wat hun studenten online meemaken? Effectief werken aan mediawijsheid vraagt ook om een mediawijze schoolomgeving. Hoe pak je dat aan?

Zorg voor een positieve en gezonde schoolomgeving

Wil je positief en gezond mediagebruik binnen de school stimuleren, dan kan het helpen om tips te geven: hoe ga je online met elkaar om? En hoe zorg je voor een digitale balans? Hang bijvoorbeeld posters op die studenten en medewerkers herinneren aan afspraken over schermtijd, gebruik van sociale media of de 20-20-2-regel. Voor een gezonde houding en balans kan het ook helpen om stoelen te vervangen door zitballen en beeldschermen aan te passen. Zo kunnen beeldschermfilters ervoor zorgen dat studenten en medewerkers geen last hebben van reflectie op het scherm. Wat ook kan: automatische reminders instellen, voor wanneer iemand te lang achter het scherm zit.

Ook kun je ervoor zorgen dat buiten de lessen genoeg te doen is voor studenten. Kijk voor ideeën bijvoorbeeld bij het thema Bewegen en sport. En denk eens aan rustige ruimtes voor studenten die even ‘uit’ willen staan of in stilte willen studeren.

Tip: herinner iedereen aan de 20-20-2-regel met raamstickers

Het Oogfonds heeft speciale raamstickers ontwikkeld om iedereen op school te herinneren aan de 20-20-2-regel. Je vindt de raamstickers op Ncj.nl.

Betrek studenten

Geef studenten een actieve rol als het gaat om mediagebruik op school en bewustwording van gezond mediagebruik. Wat kan volgens hen wel of niet? Wat vinden ze belangrijk om te weten of kunnen? Je kunt ze ook zelf activiteiten en campagnes laten organiseren en de studentenraad om advies vragen bij het opstellen van beleid of gedragsregels. Of laat ze onder begeleiding de socialemediakanalen van de school beheren, artikelen publiceren of vloggen. Dit zijn ook manieren waarop studenten medestudenten kunnen informeren over gezond mediagebruik.

Geef het goede voorbeeld

Stimuleer collega’s om het goede voorbeeld te geven en doe dat zelf ook. Let bijvoorbeeld op jouw mediagebruik in het zicht van de studenten. Zit je veel achter je scherm? Maak je in de les handig gebruik van digitale media? Praat je net zo makkelijk over positieve als negatieve ervaringen met media? Ook van jouw online gedrag en ervaringen steken studenten iets op. Toon daarnaast interesse in wat je studenten online doen. Vraag hen bijvoorbeeld welke apps ze gebruiken, welke games ze spelen, wat ze online hebben meegemaakt, waar ze zichzelf in kunnen verliezen of welke influencers ze volgen. En maak de lessen ook eens actiever, bijvoorbeeld met bewegend leren.

Werk samen met partners

Wil je de aandacht voor mediawijsheid in de schoolomgeving versterken? Zoek dan de samenwerking op met ketenpartners, zoals de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst), de lokale bibliotheek, Jeugdzorg Nederland, wijkpolitie (jeugdagenten), de gemeente of instanties als het Trimbos-instituut. Zulke partners kunnen extra ondersteuning bieden aan studenten die problemen hebben met online mediagebruik. Ook kun je hen gastlessen laten verzorgen over specifieke onderwerpen, zoals gamen en gameverslaving, privacy en imago en ervaringen met groepsdruk en seksualiteit online.