Is er een fris en groen schoolplein waar studenten in contact komen met de natuur? Is de ventilatie in het schoolgebouw op orde? In hoeverre is de school milieubewust bezig? Effectief werken aan milieu en natuur vraagt om aandacht voor de schoolomgeving. Hoe pak je dat aan?

Maak van de school een groene en frisse omgeving

Om de schoolomgeving groen en fris te krijgen, kun je op een aantal zaken letten: de inrichting van het schoolplein, het milieubewustzijn en de energiebesparing op school, het scheiden van afval, het binnenklimaat van de school en de manier waarop schoongemaakt wordt.

Buiten

Een schoolplein dat veel groen heeft, nodigt studenten eerder uit om bezig te zijn met natuur dan een volledig betegeld plein. En het vermindert de hitte bij hoge luchttemperaturen. Zorg bijvoorbeeld voor een plek op het schoolplein waar studenten kunnen tuinieren of aan sport en spel kunnen doen in de pauzes. Kijk voor meer informatie over een gezond en groen schoolplein op Gezondeschoolpleinen.nl. Een buitenleslokaal is ook een idee. Bekijk tien tips voor buitenlessen.

Tip: gebruik de subsidie Jong Leren Eten

Wil je een moestuin aanleggen? Dan kun je de subsidie Jong Leren Eten ervoor aanvragen.

Binnen

Ook het schoolgebouw zelf kun je groener en frisser maken. Denk aan planten in de klaslokalen, zicht op groen als je naar buiten kijkt, maar ook aan het binnenklimaat. Daarvoor is goede ventilatie nodig. Let daarbij op de normen of waarden waaraan de ventilatie moet voldoen en zorg voor goed onderhoud in het geval van mechanische ventilatie. Lees meer over het binnenklimaat op Ruimte-OK.nl. Lesopafstand.nl heeft ook een handig instructieblad voor ventilatie.

Ook de temperatuur is van belang, zeker bij warmer weer. De leerprestaties nemen af bij luchttemperaturen vanaf 26°C. Hoe je opwarming van het gebouw voorkomt, lees je in het overzicht van Ruimte-OK. Kijk voor informatie over ondersteuning bij verduurzaming op Scholenopkoersnaar2030.nl.

Tip: check de ventilatie met hulp van Ruimte-OK

Hoe weet je of de onderwijsruimten in de school voldoende geventileerd worden? Om daarachter te komen kun je gebruikmaken van ondersteuning door het landelijke kenniscentrum Ruimte-OK.

Het beheer van veel schoolgebouwen ligt soms bij scholen zelf, soms bij gemeente of bij een stichting of koepelorganisatie. Weet je wat er schort aan het gebouw en/of het buitenterrein, maak dit dan bespreekbaar bij de eigenaar of beheerder. Een Gezonde School-adviseur kan hierbij helpen.

Betrek studenten en medewerkers

Laat studenten actief meedenken over milieu en natuur. Wat kunnen ze zelf doen om de school en omgeving gezonder te maken? En welke ideeën hebben ze voor gezonde en frisse klaslokalen? Je kunt studenten ook zelf activiteiten laten organiseren of projecten laten uitvoeren binnen en buiten de school. Of laat ze de CO2 Koolstofdioxide (Koolstofdioxide)-meter in de gaten houden. Medewerkers kunnen meedenken en meewerken aan de inrichting van schoolplein en het onderhoud van het groen. Zo geven ze studenten meteen het goede voorbeeld.

Werk samen met partners

Wil je de aandacht voor milieu en natuur in de schoolomgeving versterken? Zoek dan de samenwerking op met ketenpartners, zoals de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst), Jong Leren Eten makelaars, NME-centra, Eco-Schools, IVN-afdelingen en gemeente.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), SME, GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) IJsselland, IVN en Ruimte-OK.