Groen is gezond! Uit onderzoek blijkt dat contact met de natuur zorgt voor meer geluk en minder stress. Maar de hoeveelheid groen verschilt per omgeving. Bovendien is dat niet het enige in het milieu dat invloed op je gezondheid kan hebben. Zo speelt de luchtkwaliteit binnen en buiten een rol, naast bijvoorbeeld de akoestiek binnen, omgevingsgeluiden van buiten en daglicht. Aandacht besteden aan milieu en natuur – buiten én binnen – is dus belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van studenten. Hoe krijg je dat voor elkaar? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid.

Wat valt er onder het thema Milieu en natuur?

 • Natuur: denk aan zichtgroen, groen voor sport en spel en educatief groen. Hieronder vallen bijvoorbeeld groene schoolpleinen, een buitenleslokaal, groen in de klas en op weg naar school, schooltuinen en moestuinen.
 • Binnenmilieu: zoals de kwaliteit van de lucht in de school, een aangename temperatuur, goede akoestiek en voldoende daglicht.
 • Buitenmilieu: zoals de kwaliteit van de lucht buiten, de water- en bodemkwaliteit en een goede omgang met de verstorende werking van omgevingsgeluiden.

Wat levert werken aan milieu en natuur studenten op?

Minder gezondheidsklachten

Door het binnenmilieu van een school te verbeteren hebben studenten minder gezondheidsklachten. Daardoor is er minder ziekteverzuim (ook onder docenten) en verhogen het welzijn en de leer- en werkprestaties van studenten en medewerkers.

Mentaal welbevinden

Vergroening van schoolpleinen kan bijdragen aan het herstel van stress en een beter mentaal welbevinden. Daarnaast hebben groene schoolpleinen een positieve invloed op het welzijn en de cognitieve prestaties van studenten. Symptomen van ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit.) kunnen erdoor afnemen en er wordt minder gepest en ruziegemaakt.

Tuinieren

Studenten komen in contact met de natuur door bijvoorbeeld te tuinieren. Tuinieren heeft een positief effect op de gezondheid. Het stimuleert de hersenontwikkeling en verbetert het geheugen, het ruimtelijk inzicht, de executieve vaardigheden en de werkhouding. Bovendien bevordert werken met groente en fruit gezonde voedselkeuzes.

Beter geheugen

Door planten in de klas te plaatsen en die goed te verzorgen blijken schoolprestaties te verbeteren en hebben studenten minder gezondheidsklachten. Ook blijkt dat het helpt het geheugen te verbeteren: leerstof wordt beter onthouden.

Tip: hoe staat jouw school ervoor?

Check met de overzichtelijke themascan snel hoe ver jouw school al is met het thema Milieu en natuur. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter.

Wat kun je doen om studenten te helpen?

Op school en in de schoolomgeving is het mogelijk een gezond en groen binnenmilieu en buitenmilieu te creëren. Daarnaast kan de school studenten stimuleren om meer naar buiten te gaan. Sommige studenten doen dat al, andere helemaal niet. En dat heeft invloed op hoe studenten omgaan met natuur en hoe zij deze waarderen. Door vaker met studenten naar buiten te gaan, leren zij het belang van groen en een gezond milieu begrijpen. Hoe groener de (school)omgeving is, hoe sneller en beter de studenten kennis en vaardigheden aanleren rond milieu en natuur. Zo kun je helpen:

 • Organiseer activiteiten om studenten de natuur te laten beleven. Denk aan buitenlessen en excursies of ga aan de slag met een schooltuin.
 • Weet wat de kwaliteit van het binnenmilieu in de klaslokalen is, help de studenten begrijpen wat een goed en slecht binnenklimaat is en wat het effect daarvan is op hun gezondheid en leerprestaties.
 • Betrek ouders en verzorgers van thuiswonende studenten bij activiteiten op school en geef ze informatie zodat zij thuis ook aan de slag kunnen met het thema.
 • Laat de omgeving uitnodigen tot natuurbeleving, bijvoorbeeld met een groen en gezond schoolplein.
 • Zorg voor goed onderhoud en beheer van de schoolomgeving voor een gezond klimaat binnen en buiten.
 • Zoek de samenwerking op met de regionale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst), de Jong Leren Eten-makelaars, centra voor Natuur- en Milieueducatie (NME), Staatsbosbeheer en/of de waterschappen.
 • Voer regelmatig metingen uit om te controleren of de schoolomgeving gezond genoeg is en zorg voor aanpassingen waar nodig.
 • Stel beleid op rond milieu en natuur en betrek studenten en medewerkers hierbij.

Tip: ga ‘Lekker naar buiten!’ met Jong Leren Eten

Met Jong Leren Eten kunnen alle scholen in het mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Lees meer over Jong Leren Eten.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler lees je wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wil je hulp bij het uitvoeren van deze aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van jouw regionale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) voor advies en ondersteuning. De Gezonde School-adviseur kan goed samenwerken met de NME-centra in de buurt.

Ook handig

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), SME, GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) IJsselland, IVN en Ruimte-OK