Weet je hoe het staat met het gehoor van jouw studenten? Weten studenten waar ze informatie kunnen vinden over gehoorschade en het voorkomen ervan? Helpt de school studenten met gehoorproblemen? Effectief werken aan gehoor vraagt ook om signalering. Hoe pak je dat aan?

Doe periodiek onderzoek bij studenten

Ontstaan er problemen met het gehoor van studenten? Of zijn ze er misschien al? Daar kom je achter door onderzoek te doen naar de gezondheid van hun gehoor. Laat studenten bijvoorbeeld ieder jaar een hoortest afnemen, via of in samenwerking met de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst). Hiervoor kun je de online Oorcheck hoortest inzetten, die studenten inzicht geeft in de kwaliteit van hun gehoor. Deze activiteit is goed te combineren met TestJeLeefstijl.nl. Daar vinden studenten informatie hoe zij veilig om kunnen gaan met hun gehoor op werk en in hun vrije tijd, en in hoeverre zij kans op gehoorschade lopen.

Informeer het schoolteam en let op risicogedrag

Organiseer een informatiebijeenkomst voor je collega’s, zodat iedereen in het team weet welk gedrag van studenten de kans op gehoorschade kan vergroten. Gehoorschade kan zich uiten in gehoorproblemen:

  • een tijdelijke of continue piep of ruis;
  • een verminderd gehoor;
  • vervorming van geluid;
  • overgevoeligheid voor geluid.

Of een student last heeft van gehoorproblemen merk je niet altijd. Wel kun je letten op risicogedrag. Bijvoorbeeld:

  • Het luisteren naar geluid op een hoog volume. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een student een koptelefoon draagt, maar je het geluid erdoorheen hoort. Of als er hard geluid van speakers komt en studenten te dicht bij speakers staan.
  • Vaak en lang naar harde muziek luisteren. Denk bijvoorbeeld aan studenten die heel vaak oortjes in hebben.
  • Werken in praktijklokalen, op stageplekken of op leerwerkplekken waar veel geluid is (zonder gehoorbescherming).

Docenten en praktijkbegeleiders kunnen op zulke signalen reageren, bijvoorbeeld door studenten te wijzen op het dragen van gehoorbescherming en hen afstand te laten nemen van machines en apparaten die veel geluid maken.

Informeer studenten

Iedereen kan beter letten op het gehoor als ze er meer over weten. Informeer studenten daarom, bijvoorbeeld met de informatie op Oorcheck.nl. Geef studenten ook informatie over veilige koptelefoons en oortjes en het instellen van volumebegrenzers. Vermeld deze informatie regelmatig, bijvoorbeeld tijdens mentorlessen, studieloopbaangesprekken, praktijklessen en in de schoolgids. Ook TestJeLeefstijl.nl biedt studenten informatie over het gehoor.

Hebben studenten een vervelende piep in hun oren na muziek te hebben geluisterd? Of is er een ander gehoorprobleem? Verwijs deze studenten dan naar de huisarts. Deze kan beoordelen of vervolgonderzoek bij een specialist nodig is, bijvoorbeeld in het audiologisch centrum.

Jongeren kijken naar livemuziek


Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met VeiligheidNL.