Zijn de geluidsniveaus op school veilig? Worden er maatregelen getroffen bij hoge geluidsniveaus? En worden studenten en medewerkers hierbij betrokken? Effectief werken aan gehoor vraagt om aandacht voor de schoolomgeving. Hoe pak je dat aan?

Maak van de school een gehoorvriendelijke omgeving

Om de schoolomgeving gehoorvriendelijk te maken, kun je meerdere dingen doen. 

Maatregelen bij hard geluid

Vanaf 80 dB kan geluid schadelijk zijn voor het gehoor. Daarom zijn er boven dat geluidsniveau maatregelen nodig. Denk aan het aanbieden van gehoorbescherming, bijvoorbeeld tijdens praktijklessen. Het verbeteren van de akoestiek in praktijklokalen en sporthallen kan helpen met het omlaag brengen van de geluidsniveaus.

Worden er speakers gebruikt, bijvoorbeeld tijdens feesten of evenementen? Zorg dan dat studenten minimaal 2 meter afstand kunnen houden van de speakers. Dat kan bijvoorbeeld door een hek of linten rond de speakers te plaatsen. Geluidsniveaus kun je meten en in de gaten houden met een klasse 2 decibelmeter of een decibelapp.

Aanvullende maatregelen

Hoe langer en vaker je naar een geluid op een hoog volume luistert, des te schadelijker dat is voor je gehoor. Het is niet altijd mogelijk om luisteren naar een hoog volume te voorkomen. Daarom is het van belang om ook:

De school kan hierbij helpen door veilige koptelefoons, oordoppen en andere gehoorbescherming aan te schaffen. Ook kun je posters in de school ophangen om studenten te herinneren aan hun gehoor: wanneer is geluid te hard en wat kunnen ze eraan doen? Denk bijvoorbeeld aan het zachter zetten van het volume en het instellen van een volumebegrenzer op de smartphone, maar ook het verplicht stellen van gehoorbescherming in ruimtes waar het luidruchtig is. Meer tips vind je op Veiligheid.nl.

Tip: kijk op Veiligheid.nl voor verder advies

Advies over maximale geluidsniveaus op school en aanvullende maatregelen vind je op Veiligheid.nl.

Betrek studenten en medewerkers

Geef studenten een actieve rol als het gaat om bewustwording van een gezond gehoor. Wat kan volgens hen wel of niet? Vraag hen bijvoorbeeld waar en wanneer ze last hebben van geluid en bedenk samen wat er aan te doen is. Studenten communicatie kunnen een campagne verzinnen om het gezond houden van het gehoor onder de aandacht te brengen bij hun medestudenten.

En stimuleer naast de studenten ook de medewerkers om gehoorbescherming te gebruiken tijdens activiteiten waar geluid hard kan zijn. Medewerkers geven zo meteen het goede voorbeeld. Bovendien is het in de praktijk vaak moeilijk om altijd en overal onder de geadviseerde volumegrens te blijven. Daarom is het belangrijk om gehoorbescherming zoals oordoppen op zak te hebben en ze ook daadwerkelijk te gebruiken.

Jongeren kijken naar livemuziek


Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met VeiligheidNL.