Heeft jouw school beleid rondom gezond gehoor? Zijn er duidelijke richtlijnen voor geluidsniveaus en het gebruik van oordoppen? Is er een medewerker die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid? Effectief werken aan gehoor vraagt om aandacht voor beleid. Hoe pak je dat aan? 

Stel beleid rond gehoor op

Hoe denkt de school over het gehoor van studenten en medewerkers? En wat wil de school doen om gehoorschade te voorkomen? Bedenk dit samen met medewerkers en studenten en neem het op in een schoolbreed beleid. Stel hierin richtlijnen op, dan is voor iedereen duidelijk aan welke eisen evenementen moeten voldoen, waar op moet worden gelet bij het regelen van muziek en wat geschikte plekken zijn voor het plaatsen van machines/apparaten in praktijklokalen. Denk aan het vastleggen van:

  • het maximum geluidsniveau bij activiteiten. Voor studenten van 16 en 17 jaar is de geluidsnorm maximaal 100 dB en voor 18 jaar en ouder maximaal 103 dB als zij gehoorbescherming dragen. Hanteer de laagste geluidsnorm voor evenementen die voor de hele school zijn. Jonge studenten lopen namelijk eerder dan oudere studenten of volwassenen risico op gehoorschade, vanwege hun ontwikkeling.
  • het beschikbaar stellen van oordoppen en gehoorbescherming voor studenten en medewerkers, vooral tijdens evenementen, praktijklessen en op de stage of leerwerkplek. Oordoppen moeten een minimale demping van 15 dB hebben en hebben bij voorkeur een muziekfilter zodat je wel van muziek kunt genieten. 
  • richtlijnen voor het plaatsen van machines en apparaten die veel geluid maken. Plaats bijvoorbeeld kappen rondom machines die een deel van het geluid tegenhouden of plaats machines en apparaten op afstand van andere werkzaamheden. 
  • wanneer er (extra) aandacht aan het voorkomen van gehoorschade  gegeven moet worden. Denk hierbij aan evenementen met veel of versterkt geluid, zoals uitgaansgelegenheden en evenementen. Of tijdens praktijklessen en ter voorbereiding van stages en werk.

Tip: Bekijk het advies voor schoolfeesten

Het volledige advies over het maximale geluidsniveau en andere maatregelen vind je op Veiligheid.nl

Informeer studenten en medewerkers

Aandacht voor gehoor is continu nodig. Het is daarom aan te raden om studenten en medewerkers in ieder geval jaarlijks te informeren over het beleid rond gehoor. Dit kan bijvoorbeeld via de schoolgids, mentorlessen, studieloopbaanbegeleiding, themadagen of een projectweek, de website of een nieuwsbrief. Wijzigt het beleid in de tussentijd? Maak dit dan via nieuwsberichten of nieuwsbrieven bekend. Het is ook goed om iedereen aan het beleid te herinneren als er evenementen worden georganiseerd.

Borg taken en verantwoordelijkheden

Het werkt het beste om één medewerker verantwoordelijk te maken voor het uitvoeren van het beleid. Stel bijvoorbeeld een medewerker aan als Gezonde School-coördinator. Meestal is dit een zorgcoördinator, veiligheidscoördinator, afdelingscoördinator of docent. De Gezonde School-coördinator kan taken en verantwoordelijkheden verdelen over de teamleden. Hierbij valt te denken aan:

  • Inzetten van onderwijsactiviteiten over gehoor.
  • Zorgen voor een gehoorvriendelijke schoolomgeving.
  • Informeren van studenten en medewerkers over het gezond houden van het gehoor en over de onderwijsactiviteiten en het beleid dat de school daarvoor uitvoert.
  • Herinneren van docenten en andere medewerkers aan het signaleren van risicogedrag en mogelijke gehoorproblemen.
  • Evalueren van het beleid.
Jongeren kijken naar livemuziek


Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met VeiligheidNL.