Roken en alcohol- en drugsgebruik voorkomen en ontmoedigen betekent ook: studenten leren hoe ze omgaan met groepsdruk en hoe ze zelfcontrole uitoefenen. Weten studenten hoe leeftijdsgenoten invloed hebben op hun eigen gedrag? Hoe voelen ze zich erbij als ze een verslavend middel wordt aangeboden? Effectief werken aan roken, alcohol- en drugspreventie vraagt om aandacht voor educatie. Hoe pak je dat aan?

Zet Gezonde School-activiteiten in

Maak in het lesprogramma gebruik van erkende Gezonde School-activiteiten. Het materiaal van Helder op school biedt handige aanvullingen. Zo kun je studenten inzicht geven: hoe gezond leven ze nou eigenlijk? Kies bijvoorbeeld voor:

TestJeLeefstijl

TestJeLeefstijl geeft studenten een groter inzicht in hun eigen leefstijl. Ook leren ze wat een gezonde leefstijl is. De schoolleiding krijgt inzicht en advies over de leefstijl van haar studenten.

Lees meer over TestJeLeefstijl

Alle Gezonde School-activiteiten

Zoek je een andere activiteit of wil je weten wat voor activiteiten er nog meer zijn?

Bekijk alle Gezonde School-activiteiten

Geef structureel aandacht aan roken, alcohol- en drugspreventie

Het leven van studenten is voortdurend in ontwikkeling. Zodra ze 18 jaar of ouder zijn mogen ze in één keer een stuk meer en moeten ze meer voor zichzelf zorgen. Het is daarom aan te raden om onderwijsactiviteiten over roken, alcohol en drugs structureel aan bod te laten komen, zodat studenten goed voorgelicht zijn. Dat kan bijvoorbeeld zo:

  • Neem lessen over tabak, alcohol en drugs op in het curriculum en leg hierbij uit in welke les wat behandeld wordt.
  • Geef in de lessen aandacht aan vaardigheden die studenten nodig hebben om verleidingen te weerstaan. Denk aan het omgaan met groepsdruk of het uitoefenen van zelfcontrole. Gebruik hierbij de Richtlijnen verslavingspreventie binnen het onderwijs.
  • Neem onderwijsactiviteiten over roken, alcohol en drugs op in het schoolbeleid en geef er uitleg bij. Waarom worden ze uitgevoerd, wie is ervoor verantwoordelijk en in welke leerjaren vinden ze plaats?

Informeer ouders en verzorgers

Veel mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-studenten zijn minderjarig of wonen thuis. Voor deze studenten spelen de ouders en verzorgers nog een belangrijke rol in hun ontwikkeling. Informeer ouders en verzorgers daarom over het lesprogramma. Zo zijn ze beter voorbereid en kunnen ze gedrag of vragen van hun kind beter duiden. Informeren kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief of de schoolgids.

Maak gebruik van deskundigheidsbevordering

Hebben de docenten op jouw school er vertrouwen in dat ze goed kunnen lesgeven over roken, alcohol en drugs? Lesgeven hierover vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Bied docenten daarom regelmatig de mogelijkheid tot bij- of nascholing. Neem contact op met een Gezonde School-adviseur of met een lokale instelling voor verslavingszorg voor het aanbod.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut.