Heeft jouw school een voedingsbeleid? Wat staat er in het beleid? En wie is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan? Effectief werken aan voeding vraagt om aandacht voor beleid. Hoe pak je dat aan?

Stel een voedingsbeleid op

Welke visie heeft de school over gezond eten en drinken? Door dit op te nemen in een voedingsbeleid zorg je ervoor dat er blijvend aandacht voor is. In een goed voedingsbeleid staat wat de school doet om bij te dragen aan gezondheid en goed eetgedrag. Hiervoor kun je de website van het Voedingscentrum raadplegen. Neem dit in ieder geval op in het voedingsbeleid:

  • Eisen waar de schoolkantine aan moet voldoen. Neem hiervoor in ieder geval de Richtlijnen Gezondere Kantines op in het beleid en denk aan het jaarlijks in kaart brengen van het kantineaanbod met de Kantinescan.
  • Regels voor het meenemen van etens- en drinkwaren. Denk hierbij aan het verbieden van energiedrankjes, meenemen van grootverpakkingen of (laten bezorgen van) fastfood en etens- en drinkwaren op school.
  • Wat er gebeurt als de regels structureel niet worden nageleefd. Zo kan de school in gesprek gaan met studenten.
  • Wie er verantwoordelijk is voor de coördinatie, handhaving en evaluatie van het beleid.

Informeer studenten en medewerkers

Hoe zorg je ervoor dat het voedingsbeleid slaagt? Het is aan te raden om studenten en medewerkers jaarlijks te informeren over het voedingsbeleid. Neem het onderwerp bijvoorbeeld op in het schoolbeleid en de schoolgids of maak een apart kopje ‘Gezonde School’ op de website. Verandert er tussentijds iets aan het beleid, bijvoorbeeld na de evaluatie? Meld dit dan via bijvoorbeeld een nieuwsbericht op de website of een nieuwsbrief. Kijk op de website van De Gezonde Schoolkantine voor tips over iedereen meekrijgen of het betrekken van studenten.

Borg taken en verantwoordelijkheden

Omdat je elk jaar nieuwe studenten verwelkomt, blijft aandacht voor gezonde voeding nodig. Daarom is het handig om één medewerker verantwoordelijk te maken voor het voedingsbeleid. Stel bijvoorbeeld een medewerker aan als Gezonde School-coördinator. Deze Gezonde School-coördinator kan bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden denken aan:

  • Voorlichten over gezonde voeding en inzetten van erkende Gezonde School-activiteiten.
  • Zorgen voor een gezondere schoolkantine en omgeving.
  • Betrekken van studenten en medewerkers bij Gezonde School-activiteiten.
  • Signaleren van problemen rond voeding en gewicht.
  • Uitvoeren en handhaven van het voedingsbeleid, inclusief afstemming en communicatie met studenten, ouders, verzorgers en medewerkers.
  • Evalueren van het beleid, bijvoorbeeld halfjaarlijks of jaarlijks.
Studenten in de kantine

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Voedingscentrum.