Welke visie heeft jouw school op hygiëne? En hoe brengt de school deze visie in de praktijk? Neem dit op in een schoolbreed beleid en zorg dat hier blijvend aandacht voor is. Neem dit in ieder geval op in het beleid:

Tip: raadpleeg de hygiënerichtlijnen

Voor hygiënenormen en instructies kun je de Algemene hygiënerichtlijn van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) raadplegen.

Betrek en informeer studenten en medewerkers

Hoe zorg je ervoor dat het beleid rond hygiëne slaagt? Het is aan te raden om studenten en medewerkers bij het opstellen te betrekken. Leg uit waarom het beleid nodig is en zorg dat iedereen kan meedenken. Er zijn regels die wettelijk zijn bepaald in de beroepspraktijk en er zijn regels die de school samen met medewerkers en studenten kan opstellen. Neem deze regels en afspraken ook op in het beleid. Zo werkt iedereen mee aan het beleid en voelen meer mensen zich verantwoordelijk voor het slagen ervan.

Naast het betrekken van studenten en medewerkers is het handig om ze jaarlijks te informeren over het beleid rond hygiëne. Dit kan bijvoorbeeld tijdens lessen voor studenten.

Borg taken en verantwoordelijkheden

Omdat je elk jaar nieuwe studenten en medewerkers verwelkomt, blijft aandacht voor hygiëne nodig. Daarom is het handig om één medewerker verantwoordelijk te maken voor het uitvoeren van het beleid. Stel bijvoorbeeld een medewerker aan als Gezonde School-coördinator. Meestal is dit een zorgcoördinator, veiligheidscoördinator, afdelingscoördinator of docent. De Gezonde School-coördinator kan bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden denken aan:

  • Voorlichten over hygiëne en inzetten van passende onderwijsactiviteiten.
  • Organiseren van trainingen voor docenten en andere medewerkers.
  • Informeren en betrekken van medewerkers en studenten.
  • Verbeteren van de fysieke schoolomgeving.
  • Signaleren van problemen rondom hygiëne, zowel in de schoolomgeving als bij studenten.
  • Zorgen dat het beleid rondom hygiëne wordt uitgevoerd en geëvalueerd.

Evalueer

Is er al een beleid rondom hygiëne dat wordt uitgevoerd? Is het nodig het beleid aan te passen? Daar kom je achter door ongeveer elke twee jaar te evalueren hoe het gaat. Je kunt dan meteen kijken of het beleid nog aansluit bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Is dat niet het geval? Dan is het misschien nodig om nieuwe regels toe te voegen of het beleid uit te breiden.

Tip: hoe staat jouw school ervoor?

Check met de overzichtelijke themascan snel hoe ver jouw school al is met het thema Hygiëne. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. 

Decoratieve foto van twee ingezeepte handen

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)).