Heeft jouw school een beleid rond bewegen en sport? Is er een medewerker die verantwoordelijk is voor de verankering van bewegen en sport? Effectief werken aan bewegen en sport vraagt om aandacht voor beleid.  Neem op in een plan hoe je dit aan gaat pakken. Meer weten over hoe je een plan maakt? Bekijk stap 4 van het stappenplan.

Stel een beweeg- en sportbeleid op

Welke visie heeft de school op bewegen en sport? Het is belangrijk dat in alle lagen van de school de urgentie helder is en gedragen wordt. Veranker het plan in Loopbaan en Burgerschap. Een sport- en beweegbeleid vraagt ook om heldere keuzes van het management.

In een goed beweeg- en sportbeleid staat wat de school doet om beweging en deelname aan sport te stimuleren en wat de school wil bereiken. De basis van het beleid wordt gevormd in een structureel aanbod van lessen bewegen en sport. Zorg er bijvoorbeeld voor dat voor alle BOL-studenten in de eerste twee jaar van hun opleiding minimaal 5% beweeg- en sportactiviteiten op het rooster staan.

Wil je effectief werken aan bewegen en sport, dan vragen de lessen om een goede kwaliteit. Benadruk daarom het belang van bevoegde docenten Lichamelijk Opvoeding voor deze lessen en zorg dat deze in dienst zijn van de school. Stimuleer vakleerkrachten om de krachten te bundelen, een team te vormen en goed samen te werken met elkaar.

Betrek en informeer medewerkers, studenten, ouders en verzorgers

Hoe zorg je ervoor dat het beweeg- en sportbeleid slaagt? Het begint bij het gevoel dat werken aan bewegen en sport goed is voor de studenten. Het is aan te raden om studenten en medewerkers bij het opstellen en uitvoeren te betrekken. Op die manier voelen meer mensen zich verantwoordelijk voor het slagen ervan. Naast het betrekken van studenten en medewerkers, is het handig ze jaarlijks te informeren over het beweeg- en sportbeleid. Denk ook aan de ouders en verzorgers van jonge studenten. Informeer ze over het belang van bewegen en sport en de sleutelrol die ze spelen bij het stimuleren en mogelijk maken van bewegen en sporten van hun kind.

Borg taken en verantwoordelijkheden

Het werkt het beste om één medewerker verantwoordelijk te maken voor het beweeg- en sportbeleid en een beweegteam samen te stellen. Stel een medewerker aan als Gezonde School-coördinator of zorg dat de verantwoordelijkheden geborgen zijn bij een docent Lichamelijke Opvoeding. Het beweegteam moet ook uren en middelen krijgen om het thema op te zetten en levend te houden.

Het beweegteam kan bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden denken aan:

  • Voorlichten over bewegen en sport, in verbinding met loopbaan en burgerschap.
  • Bepalen van het totale aanbod aan beweeg- en sportactiviteiten.
  • Betrekken van studenten, ouders, verzorgers en medewerkers.
  • Signaleren van opvallende ontwikkelingen rond bewegen en sport.
  • Uitvoeren en handhaven van het beweeg- en sportbeleid, inclusief afstemming en communicatie met studenten, ouders, verzorgers en medewerkers.
  • Evalueren van het beleid, bijvoorbeeld jaarlijks.

De gouden stap

Werkt jouw schoollocatie al langere tijd succesvol aan een gezonde leefstijl met de Gezonde School-aanpak. Zet dan de gouden stap. Hiermee zorg je voor verdieping binnen een thema, en verbinden en verbreding met andere thema’s.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de KVLO en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.