Geef het thema Binnenmilieu een structurele plek in het beleid van uw school. Bijvoorbeeld op de website, in een projectplan, schoolwerkplan, schoolgids, jaarkalender of meerjarenbeleidsplan.

  • Beschrijf de afspraken over binnenmilieu, zoals de luchtkwaliteit, temperatuur, geluid en schoonmaak. Hoe vaak wordt een CO2Koolstofdioxide -meting gedaan in elk lokaal? Wat te doen bij extreme warmte of kou? Hoe vaak en wat wordt er schoongemaakt?
  • Zorg voor de aanwezigheid van een hitteprotocol.
  • Inventariseer de school op aanwezigheid van asbest en neem indien nodig passende maatregelen:
    • De school heeft, indien de school gebouwd is vóór 1 januari 1994, een asbestinventarisatie die na 2005 is uitgevoerd volgens de richtlijn SC 540.
    • Indien asbest aanwezig is en actueel risico oplevert heeft sanering plaatsgevonden of sanering staat op de planning.
    • Indien asbest aanwezig is zonder actueel risico volstaat de aanwezigheid van een asbestbeheersplan.