Veel mbo middelbaar beroepsonderwijs -scholen besteden al de nodige aandacht aan gezondheid en welzijn. Het werken aan Gezonde School betekent niet dat uw mbo-school méér moet doen op het gebied van gezondheid. Het gaat er om de tijd en aandacht op dit terrein op de meest effectieve manier in te zetten. Met het vignet Gezonde School mag u zich Gezonde School noemen en het logo Gezonde School gebruiken.

Meerwaarde van de Gezonde School-aanpak

De Gezonde School-aanpak is een effectieve manier om aan gezondheid te werken:

  • U krijgt beter inzicht in gezondheidsproblemen en risicofactoren van studenten en kiest op basis daarvan activiteiten die passen bij de school en de studenten.
  • U werkt structureel en integraal aan een gezondheidsthema, om ook op lange termijn effecten te bereiken.U bereikt het meeste effect als u het gekozen thema uitwerkt op de vier Gezonde School-pijlers: gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid.
  • U kiest uit een aanbod van activiteiten waarvan professionals hebben vastgesteld dat ze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Door te evalueren weet u wat werkt en wat niet werkt. Ga naar deze Gezonde School-activiteiten.

Meerwaarde van het vignet Gezonde School

Met het vignet Gezonde School laat u zien dat er op uw school aandacht is voor de gezondheid van uw studenten en medewerkers. Daarnaast biedt het vignet Gezonde School: 

  • Erkenning
  • Profilering 
  • Toetsing en beoordeling door extern deskundigen

De argumentenkaart

Missing media-item.

Download de argumentenkaart voor een Gezonde School. Deze kaart is ook handig om uw collega's enthousiast te maken!   

"Via de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl onderschrijft de MBO Raad het belang van sport, bewegen en een gezonde leefstijl in (en rondom) het onderwijs. De verschillende aspecten van een gezonde leefstijl, zoals bewegen en sport zijn namelijk belangrijk voor het presteren en welbevinden van jongeren. Het onderwijs kan en wil daaraan een bijdrage leveren. Scholen die goed bezig zijn met deze onderwerpen kunnen dit uitstekend zichtbaar maken met een vignet Gezonde School." 

Jan van Zijl

Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad 

"Met een vignet laat je zien dat je als mbo middelbaar beroepsonderwijs -school bewuste keuzes maakt en dat je de gezondheid van je studenten en medewerkers belangrijk vindt. Een school heeft een maatschappelijke opdracht en opvoedkundige taak. Je hebt een soort voorbeeldfunctie. Als je als schoollocatie een vignet hebt, laat je zien dat je deze functie serieus neemt."

Rob Schuur

Rob Schuur, onder andere voorzitter platform Bewegen en Sport mbo

"Het vignet is een landelijke erkenning voor wat je doet waarbij je een soort extra zegel krijgt voor de kwaliteit die je levert. Het helpt om je huidige beleid en activiteiten nog wat meer gewicht te geven."

Bart van den Bosch

Bart van den Bosch, profielmanager Sport, Landstede