U bent hier

Basisvoorwaarden mbo

Om in aanmerking te komen voor het vignet Gezonde School moet uw mbo-schoollocatie voldoen aan de wettelijke eisen (basisvoorwaarden) die van invloed zijn op de gezondheid van studenten, medewerkers en de schoolomgeving.  Genoemde documenten dienen op school aanwezig te zijn en hoeven niet te worden toegevoegd bij het aanvragen van het vignet Gezonde School. 

Gedrags-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen

De school werkt samen met ketenpartners om studenten met gedrags-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen snel en adequaat te helpen. Daartoe is een heldere ondersteuningsstructuur ingericht, waarvan een zorgteam, zorg- en adviesteam (ZAT) of multidisciplinair overleg deel uit maken.

Effectief verzuimbeleid

De school hanteert een effectief verzuimbeleid voor studenten. Het verzuim wordt geregistreerd, er is preventief beleid om verzuim te voorkomen en beleid om bij verzuim achterliggende problematiek aan te pakken en eventueel door te verwijzen.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling:

De school hanteert de verplichte Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De stappen van de code zijn ingebed in het werkproces en de ondersteuningsstructuur van de school en het personeel is geschoold in de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de meldcode.

Meldplicht seksueel misbruik

De school hanteert de verplichte meldplicht seksueel misbruik in het onderwijs. Iedere medewerker is verplicht om bij een vermoeden van een mogelijk zedendelict dit onmiddellijk bekend te maken bij het schoolbestuur. Melden bij de schoolleiding is niet voldoende.

Roken

In het schoolgebouw wordt niet gerookt.

Veiligheidsplan

De school heeft tenminste een veiligheidsplan. Het veiligheidsbeleid van de school is terug te vinden in de schoolgids.

Arbo-wetgeving

De school voldoet aan de Arbo-wetgeving. Er zijn voldoende bedrijfshulpverleners, er is een preventiemedewerker, ongevallen worden geregistreerd, en er is een goedgekeurde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van maximaal vier jaar oud. Het beleid wordt vermeld in de schoolgids.

Bouwbesluit 2012

Het schoolgebouw voldoet aan het bouwbesluit 2012, zodat de veiligheid en gezondheid van de mensen die in het gebouw verblijven gegarandeerd is.

Ontruimingsplan

De school hanteert een ontruimingsplan volgens de wettelijke verplichte procedures, taken en verantwoordelijkheden.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer