U bent hier

Succesfactoren

Het succes van Gezonde School is meer dan alleen een goed plan maken en enthousiast aan de slag gaan. Wat zijn zoal de succesfactoren?

Voor een blijvend succes van een Gezonde School-aanpak zijn met name draagvlak en een goede samenwerking met partners van buiten de school van belang. Hieronder eerst meer over algemene succesfactoren voor het continueren van Gezonde School én over een paar risicofactoren.

Succesfactoren voor het continueren van Gezonde School

De volgende punten helpen bij het behoud van de Gezonde School-aanpak:

 • Betrek studenten, docenten en andere medewerkers bij het uitvoeren van Gezonde School-activiteiten. 
 • Richt u op thema's waarvan de urgentie het hoogst is. Kies maximaal drie thema's waar u in eerste instantie de focus op legt.
 • Kies veranderingen die redelijk eenvoudig uit te voeren zijn.
 • Experimenteer eerst op kleine schaal met de Gezonde School-aanpak. Knip grote veranderingen op in overzichtelijke stappen.
 • Zorg dat Gezonde School makkelijk in te passen is in bestaande routines, zoals lessen, vergaderingen en teamplannen.
 • Zorg ervoor dat het traject een duidelijk begin en een eind heeft. Kijk vanaf het eindpunt naar de volgende stap.
 • Ga op tijd aan de slag met verbeterpunten uit evaluaties en laat dit zien aan de directie, collega’s, de gemeente en andere samenwerkingspartners.
 • Maak resultaten zichtbaar in de schoolkrant, op de website of tijdens een vergadering. Successen zien én deze vieren helpt de aandacht voor Gezonde School vast te houden.

Risicofactoren

Wees alert op omstandigheden die de continuering van de Gezonde School-aanpak kunnen belemmeren, zoals:

 • Veel personeelswisselingen, een reorganisatie, fusie of ontslagronde op school.
 • Een niet reële inschatting van tijd en menskracht om met Gezonde School aan de slag te gaan.
 • Onduidelijke doelen, waardoor u niet weet wat u hebt bereikt.
 • Onvoldoende financiële middelen.
 • Te veel haast maken met Gezonde School of juist eindeloos de tijd nemen.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer