Opdrukken en elkaars hand vasthouden


Een cruciaal onderdeel van het projectvoorstel is een globale begroting voor de Gezonde School-aanpak. Daarbij hoort allereerst een inschatting van de benodigde formatie voor de projectorganisatie (concreet: de werkgroep). Dit is immers een kostenpost voor de school. Schat het aantal in te zetten uren zo realistisch mogelijk in. Het belangrijkste hierbij is de projectcoördinatie: wie houdt zich de komende tijd structureel bezig met gezondheid? De uiteindelijk te kiezen activiteiten kunnen zoveel mogelijk worden ingevlochten in het curriculum en hoeven dus amper 'extra' tijd te kosten. Laat in alle gevallen de financiële afdeling controleren of de begroting realistisch is.

Eenmalige investeringen

De eenmalige investeringen voor de school zijn sterk afhankelijk van de gekozen prioriteiten. Voorbeelden van investeringen in het kader van een Gezonde School-aanpak:

 • Veiliger maken van fietsroutes naar school.
 • Installeren van CO2Koolstofdioxide -installaties.
 • Plaatsen van watertappunten.
 • Het plaatsen van baskets op het schoolplein.
 • Installeren van rolluiken voor automaten (zodat studenten niet al 's morgens snoepgoed kunnen kopen).

Tips

 • Investeringen kunnen zich ook terugverdienen. Laat studenten bij Horeca, Bakkerij en Recreatie bijvoorbeeld gezonde broodjes of verse smoothies maken, die tijdens de pauzes weer worden verkocht door studenten van Economie en Ondernemen.
 • Maak voor uw gezondheidseducatie gebruik van de gratis materialen (speciaal geschreven voor mbomiddelbaar beroepsonderwijs ) op www.vitaalmbo.nl

Terugkerende investeringen

Geef bij de post ‘terugkerende investeringen’ prognoses van de kosten over meerdere jaren. Bijvoorbeeld onderhoudskosten van eenmalige investeringen. Houd ook rekening met prijs- en salarisstijgingen, zeker als het project over meerdere jaren loopt. Vraag in het geval van materiële kosten of het inhuren van externen vooraf meerdere offertes op voor een goede prijsvergelijking.

Tip

Begroot ruim. Neem altijd een post ‘onvoorzien’ op van circa 10 procent van de totale projectbegroting. Kijk hier voor ervaringen van ROC Mensing Alting Zwolle hoeveel Gezonde School kost én wat het oplevert.

Ondersteunende financiering Gezonde School

Voor de financiering van uw Gezonde School-aanpak kunt u onder andere gebruik maken van de volgende ondersteuningsmogelijkheden:

 • Landelijke subsidies van uit de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL).
 • Sommige provincies hebben subsidiepotjes voor activiteiten.
 • Informeer of uw gemeente een JOGG-gemeente is en kijk of er activiteiten worden georganiseerd waarbij u kunt aansluiten.
 • Denk ook aan gemeentelijke regelingen voor schoolpleinen, het lokale sportbeleid en de zogeheten combinatiefunctionarissen.
 • Zoek met uw schoolbestuur naar personele ruimte voor Gezonde School.
 • Vraag ouders om een bijdrage, bijvoorbeeld voor de kosten die de school maakt voor Testjeleefstijl.nl.
 • Gezonde School leent zich goed voor samenwerking met partijen die zich gecommitteerd hebben aan het verstrekken van een gezond aanbod. Kijk hier voor de ondertekenaars van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen kun je hier vinden. Er zijn ook verbindingen te leggen met lokale aanbieders, zoals de groenteboer of bakker. En je kunt als school afspraken maken met sportverenigingen; aanbod dat op vrijdag nog over is breng je naar de sportvereniging, en andersom brengt de sportvereniging het aanbod dat op zondag nog over is naar de school. Zo heb je een win-win situatie.

Op de hoogte blijven? Abonneer u op de nieuwsbrief van Gezonde School. Zo krijgt u steeds het laatste nieuws over (financiële) ondersteuning rond Gezonde School. En kijk voor actuele informatie bij het onderdeel Advies en Ondersteuning.

Tip

Wilt u meer hulp? Klop dan aan bij de Gezonde School-adviseur van de GGD of bij contactpersonen van een van de thema-instituten.