U bent hier

Samenwerking

Voor een succesvolle Gezonde School-aanpak is het vaak zinvol om samen te werken met partners. Niet alleen binnen, maar ook buiten de school.

Samenwerking met partners in kaart brengen

Om alle vier de Gezonde School-pijlers optimaal te kunnen invullen, heeft u ondersteuning nodig van organisaties buiten de school. Dat geldt met name voor de pijler Signaleren, maar bijvoorbeeld ook voor Gezondheidseducatie. Breng op basis van uw werkplan goed in kaart met wie u wilt samenwerken. Of met wie u een bestaande samenwerking wilt versterken om uw plannen beter te kunnen realiseren. 

Voer ook gesprekken met potentiële partners om draagvlak te creëren voor samenwerking. Ga na wat hun (eventueel financiële) bijdragen kunnen zijn. Breng de samenwerkingsverbanden in beeld en maak een sociale kaart met contactgegevens. Zodra u weet welke gezondheidsthema’s binnen uw Gezonde School-aanpak prioriteit krijgen, kunt u de hulp inschakelen van relevante organisaties op uw sociale kaart.

Tip

Bekijk vanuit het  zorg- en adviesteam en de beoogde Zorgstructuren In en Om de School (ZIOS) de bestaande samenwerkingsverbanden met lokale en regionale organisaties als de GGD, het Centrum Jeugd en Gezin, de GGZ, verslavingszorg, Bureau Halt en de politie.

Tips

  • De GGD beschikt over een netwerk met verschillende organisaties in de regio. Ook hebben zij vaak een sociale kaart die u kunt gebruiken.
  • Er zijn ook verschillende landelijke organisaties die scholen ondersteunen bij de diverse gezondheidsthema’s van Gezonde School.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer