Studente drinkt uit waterflesje


Effectief én efficiënt werken aan gezondheid vraagt om het maken van duidelijke keuzes. Begin met de belangrijkste thema’s en breidt uw aanpak stap voor stap verder uit.

Stel heldere prioriteiten

In en rond uw school strijden waarschijnlijk verschillende gezondheidsproblemen en thema’s om aandacht. Het is niet realistisch om alles tegelijk aan te pakken. Sterker nog: dat is niet eens wenselijk. Versnippering van aandacht vermindert namelijk de intensiteit van uw aanpak. Daardoor bereikt u uiteindelijk minder effect. Stel dus heldere prioriteiten en kies voor een beperkt aantal gezondheidsthema’s waar u de komende jaren aan wilt werken. Zo komt iedere student er op intensieve wijze en gedurende langere tijd mee in aanraking. Zodra de gekozen thema’s structureel onderdeel zijn van uw Gezonde School-aanpak, kunt u ook andere thema’s gaan oppakken.

Goed prioriteren - hoe doe ik dat?

In het projectvoorstel heeft u duidelijk omschreven wat de wensen en behoeften zijn. Daaruit is al in grote lijnen duidelijk geworden welke thema’s uw school of locatie kan kiezen voor Gezonde School. De uiteindelijke keuze kunt u het beste maken door zo veel mogelijk betrokkenen erover te laten meepraten. Het geeft meer draagvlak wanneer medewerkers en studenten kunnen meebepalen wat de prioriteiten worden. Organiseer als werkgroep dus ook discussiebijeenkomsten met betrokkenen. Zo kunt u beter aansluiten bij wat medewerkers en studenten zelf ervaren als de belangrijkste problemen.

Kies uw gezondheidsthema's!

Heeft u de prioriteiten voor uw Gezonde School-aanpak vastgesteld? Dan kunt u thema’s gaan kiezen. Meer weten over verschillende gezondheidsthema’s? En over bijpassende activiteiten? Op deze pagina’s leest u er alles over.

Tips

  • Sluit met uw prioriteiten aan op de activiteiten die de school al onderneemt.
  • Neem kansen om thema’s van Gezonde School te verbinden aan de prioriteiten die uw school al heeft gekozen, zoals veiligheid, zorg of kwaliteitsverbetering.
  • Haak aan op recente ontwikkelingen. Krijgt uw school een nieuw gebouw? Pak dan de kans om de kantine gezonder op te zetten en in te richten. Was er onlangs een incident, bijvoorbeeld rond alcoholmisbruik op een schoolfeest? Gebruik dat als aanleiding om verslavingspreventie als thema te kiezen.

Tip

Probeer gesignaleerde problemen op uw school zo mogelijk breder op te pakken. Als uw school bijvoorbeeld het lage zelfbeeld van studenten wil aanpakken, zet dan in op de aanpak van zowel het pedagogisch klimaat als de sociaal-emotionele ontwikkeling van de studenten.