U bent hier

Nieuwsbrief mbo - 26 november

Jaargang 4, nr 4, donderdag 26 november 2015

Deze Gezonde School-nieuwsbrief wordt u aangeboden door het RIVM Centrum Gezond Leven, landelijke thema-instituten, gezondheidsfondsen, andere samenwerkingspartners en interventie-eigenaren van erkende Gezonde School-activiteiten.

Voeding

Structurele aandacht voor voeding? 

Gezondheid verdient een structurele en blijvende aandacht binnen de school. Neem het daarom op in het schoolbeleid. Met zo'n gezondheidsbeleid wordt het ook mogelijk om een vignet Gezonde School aan te vragen.Gebruik dit voorbeeld gezondheidsbeleid van het Voedingscentrum.

 

 


Roken, alcohol, drugs en gehoorschade

Eerste mbo-scholen hebben rookvrij schoolterrein

Uit een 0-meting blijkt dat 6% van de mbo-scholen een rookvrij schoolterrein heeft en 77% een gedeeltelijk rookvrij terrein. Dit blijkt uit een vandaag verschenen rapport van het Mulier Instituut dat onderzoek heeft gedaan naar rookvrije schoolterreinen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Lees meer.

Heeft uw school al een rookvrij schoolterrein? 

Scholen krijgen sinds medio 2015 hulp aangeboden om het schoolterrein rookvrij te maken. Gebruik de materialen om aan de slag te gaan met een rookvrij schoolterrein. Heeft u vragen? Neem contact op met een Gezonde School-adviseur in uw regio.

 


Relaties en seksualiteit

Jongeren als experts gaan open gesprek aan over seksualiteit 

Het theatervoorlichtingsprogramma Benzies & Batchies draait vanaf januari weer op scholen. Een theaterprogramma voor en door jongeren, met aansluitende weerbaarheidslessen door ervaren trainers en psychologen. Vanaf dit schooljaar staan er extra jongerenteams klaar. Daardoor kan het programma nu op elke dag worden ingezet. De planning loopt al aardig vol. Dus wees er snel bij en boek nu Benzies & Batchies- Ik hou van mij! Of neem contact op met senior projectmanager Sanne Louw via 06 51 64 95 28, of sanne@kikid.nl.

Derde editie ‘Seks onder je 25ste’ binnenkort van start  

Dit is een grootschalig nationaal onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren in de leeftijd van 12 – 25 jaar. Uitkomsten vormen de basis voor ontwikkeling en aanpassing van beleid en  interventies. Nieuw in deze editie is de speciale focus op regionaal representatieve data. Voor informatie:mvandenborne@soaaids.nl of h.degraaf@rutgers.nl.

 

Sense.info wint Europese Online Awards 

Sense.info, de website over seksuele gezondheid voor jongeren, heeft twee Lovie Awards gewonnen! De Lovie Awards worden toegekend aan de beste digitale projecten van Europa. Sense.info wint de publieksprijs People’s Lovie Award  en ontvangt van de vakjury zilver in de categorie Websites/Jongeren. Sense.info wordt geroemd om de unieke persoonlijke benadering die je als bezoeker ervaart, de grote toegankelijkheid en de interactieve content.

Campagne Signaleren Kan je leren van start

Tijdens beroepsopleidingen meer aandacht voor het signaleren van kindermishandeling, huiselijk- en seksueel geweld. Dat is de inzet van de campagne "Signaleren kan je leren". Een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VWS en OCW, Rutgers, Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut en Augeo. Via de website vinden docenten van relevante beroepsopleidingen informatie, voorbeelden en een breed aanbod van lesmaterialen waarmee ze in de klas of de collegezaal aan de slag kunnen gaan. Ga naar de website Sinalerenkanjeleren.nl.

 


Voorbeelden en ervaringen

Goed samenwerken met de JGZ: dat loont!

Uw gezondheidsbeleid op school nog verder versterken? Op Gezondeschool.nl vindt u voorbeeldprojecten waarbij scholen samen met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en andere partijen werken aan meer gezondheid voor leerlingen. Bijvoorbeeld een project over het ziekteverzuim effectief aanpakken, meer maken van het contactmoment groep 7, de rol van JGZ op het ROC en de rol van JGZ bij de contactmomenten in klas 2 en 4 voortgezet onderwijs. Er volgen in de loop van de tijd meerdere projecten.

ROC van Twente: illustratieve presentatie over Gezonde School 

Wat doet het ROC van Twente al en wat gaat het roc doen om een Gezonde School te zijn en blijven? Dat laat de school zien in een prachtige Prezi. Een illustratie toont hoe het roc wil dat studenten en medewerkers samen een goede leefstijl ontwikkelen, voor nu en later. Het ROC van Twente wil dat iedereen zich thuis voelt op school. Dat het een school is waar iedereen welkom is. Bekijk de Prezi van ROC Twente.

 

ROC van Twente in Enschede heeft een Gezond Schoolplein

De school heeft als speerpunt een Gezonde School te worden. Dit levert onder andere een bijdrage aan de missie van het ROC van Twente: Presteren met Plezier en Passie. Het ROC ziet de Gezonde School niet als een programma, maar als totaalconcept. Het gaat niet alleen om meer beweging of om een rookvrij plein. Het gaat er ook om hoe medewerkers en studenten dit kunnen implementeren in hun leef- en werkomgeving. Lees meer. Of ga zelf aan de slag met een Gezond Schoolplein!

Alle locaties een vignet Gezonde School! 

In 'Gilde Sportief, alle locaties een vignet Gezonde School’ leest u de ervaringen van ROC Gilde Opleidingen in Roermond met het behalen van het themacertificaat Bewegen en Sport. Lees hun leerervaring en de tips.

 

 


Algemeen nieuws

Nieuwe ondersteuningsronde Gezonde School: meld uw mbo-school aan!  

Voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School 2015 was de belangstelling overweldigend. Er is nu goed nieuws! Extra financiering van de ministeries van OCW en VWS maakt een nieuwe ronde mogelijk. Deze ronde richt zich op het behalen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. De soort ondersteuning wijkt daarom af van de vorige rondes. Alle mbo-schoollocaties kunnen zich van 15 november tot en met 18 december 2015 aanmelden voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School 2016. Lees de voorwaarden en het aanbod.

Volg Gezonde School ook op Facebook en LinkedIn

Draagt u de Gezonde School-aanpak een warm hart toe en bent u ervan overtuigd dat meer mensen van dit initiatief moeten weten? Volg ons dan via Facebook en LinkedIn en deel uw eigen ervaringen en successen. Zo zorgen we er samen voor dat meer scholen een Gezonde School worden.

 

Kom ook naar de regiobijeenkomsten Gezonde Schoolpleinen

Hoe kunt u als school een Gezond Schoolplein realiseren, gebruiken en onderhouden? Deze vraag staat centraal op de regiobijeenkomsten van Gezonde Schoolpleinen. Deze bijeenkomsten worden de komende tijd door heel het land georganiseerd. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die bezig is met of geïnteresseerd is in het groener en gezonder maken van de schoolomgeving. Deelname is kosteloos! Bekijk data en locaties bij u in de buurt.

Effectiviteit Gezonde School-activiteiten

Leiden Gezonde School-activiteiten tot gezondere leerlingen? En wat is het effect van gezonde leefstijl op hun schoolprestaties? In een nieuwe factsheet leest u de resultaten van een literatuurstudie naar de onderbouwing van Gezonde School. Aan bod komen thema’s zoals voeding, sport en bewegen, alcohol, drugs en sociaal emotionele ontwikkeling. De factsheet is vooral handig voor beleidsmakers. U kunt de factsheet gebruiken om een keuze voor Gezonde School-activiteiten op school. Bekijk de factsheet.

Brief aan Kamer over stimulering Gezonde Scholen

Het ministerie van VWS heeft samen met het ministerie OCW, een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin is staat welke maatregelen volgen om gezondheid in het onderwijs te bevorderen. Lees de samenvatting van de brief.

Ouders & Onderwijs tekent Alliantie Gezondheid en Geletterdheid

Zeker 1,3 miljoen mensen, onder wie ook jongeren, in Nederland hebben moeite met het begrijpen en schrijven van eenvoudige teksten. Dit heeft vaak directe gevolgen voor hun dagelijks leven, gezondheid en gezondheidsvaardigheden. Inmiddels is er een alliantie Gezondheid en Geletterdheid die extra aandacht schenkt aan deze grote groep laaggeletterden. Ouders & Onderwijs heeft de alliantie mede ondertekend om daarmee bij te dragen aan meer aandacht te hebben voor deze groep van de samenleving. Lees meer over laaggeletterdheid en ouders.

Gezondheidsthema's

De pagina's over de gezondheidsthema's zijn vernieuwd! Praktische informatie waarbij u werkt volgens de Gezonde School-aanpak vindt u hier: Voeding, Bewegen en sport, Roken, alcohol, drugs en gehoorschade, Relaties en seksualiteit, Psychosciaal welbevinden, Fysieke veiligheid, Binnenmilieu en Mediawijsheid.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer