U bent hier

Nieuwsbrief mbo - 26 april 2016

Jaargang 5, nr 1, donderdag 11 februari 2016

Deze Gezonde School-nieuwsbrief wordt u aangeboden door het RIVM Centrum Gezond Leven, landelijke thema-instituten, gezondheidsfondsen, andere samenwerkingspartners en interventie-eigenaren van erkende Gezonde School-activiteiten.

Voeding 

De nieuwe Schijf van Vijf: wat betekent dat voor u?

Onlangs lanceerden we de nieuwe Schijf van Vijf. Er is wederom gekozen voor een rond voorlichtingsmodel met 5 vakken, maar er is ook veel veranderd. Zowel het beeldmerk, de adviezen, de informatie voor consumenten en professionals als de tools. Dit betekent dat ook uw lessen aan een update toe zijn. Wat hebben we u hiervoor te bieden? Lees verder. 

 

 

(Nieuwe) richtlijnen Gezondere Kantines 

Het Voedingscentrum heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nieuwe richtlijnen ontwikkeld die toepasbaar zijn in alle mogelijke kantines, ook de Gezonde Schoolkantines. In deze Richtlijnen Gezondere Kantines staan het aanbod en de uitstraling van een kantine centraal. Een kantine die voldoet aan de richtlijnen, kan daarmee een zilveren of een gouden schaal verdienen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kantinebezoekers vaker kiezen voor gezond eten als dat letterlijk en figuurlijk voor de hand ligt. Lees alles over de nieuwe Richtlijnen in onze brochure.

Samen voor Gezonde Schoolkantines

Op de Dag van de Gezonde Schoolkantine, riep Jongeren Op Gezond Gewicht scholen op om samen met de eigen verantwoordelijke cateraar of leverancier een gezond aanbod in de schoolkantine te realiseren. Met het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen zetten 24 bedrijven zich in voor een gezonder voedingsaanbod in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Jongeren Op Gezond Gewicht faciliteert en beheert dit Akkoord. Jongeren Op Gezond Gewicht spoort scholen aan in gesprek te gaan met ouders, leerlingen en de verantwoordelijke cateraar. En in te zetten op een gezonde leefstijl. Lees meer over dit Akkoord.
 


Bewegen en sport

Jongeren binden en behouden bij de sport  

Op tienjarige leeftijd sport 80% van de Nederlandse kinderen wekelijks en zijn evenveel kinderen aangesloten bij een sportclub. Als ze een paar jaar ouder zijn, stromen bij de meeste sporten veel jongeren uit. Waarom stoppen zoveel jongeren met sporten als ze een paar jaar ouder zijn? Kenniscentrum Sport vroeg het jongeren zelf. Bekijk het filmpje voor hun uitspraken of kijk op allesoversport.nl voor tips, tools en meer achtergrondinformatie.

 


Relaties en seksualiteit

Can You Fix It? krijgt een erkenning 

‘Can You Fix It?’, het online spel over liefde, seks en relaties, heeft van het RIVM, Centrum Gezond Leven de erkenning ‘goed onderbouwd’ gekregen. Met dit spel leren jongeren op tijd hun grenzen aan te geven wanneer een situatie uit de hand dreigt te lopen. De erkenning bevestigt dat dit e-learning-instrument is ontwikkeld op basis van effectieve modellen voor gedragsverandering bij jongeren. Lees verder.

 

Ondersteuning voor aanpak tienerzwangerschap 

In het schooljaar 2016-2017 starten Rutgers, Fiom en Soa Aids Nederland met een pilotproject rondom de preventie van tienerzwangerschap. In deze pilot kunnen een aantal scholen, in regio’s waar de tienerzwangerschapsproblematiek hoog is, ondersteuning op maat krijgen. Lees verder.

 

 


Welbevinden en sociale veiligheid

Steeds vaker contact met vertrouwenspersoon 

Zowel docenten, ouders als leerlingen weten steeds vaker de weg naar een vertrouwenspersoon te vinden. BeAware geeft handvaten aan docenten die problemen in de klas signaleren, aan leerlingen die willen minderen met hun gedrag maar niet weten hoe en aan ouders die een vraag over het gebruik van hun kind hebben. De gesprekken vinden telefonisch, per skype of persoonlijk plaats.  De voorlichters van BeAware zijn aan de school verbonden. Steeds vaker geven zij ook voorlichting op het mbo. Lees verder.   

 

 

 


Roken, alcohol, drugs en gehoorschade

Handreiking handhaven rookvrij schoolterrein 

De helft van de rokers begint op het schoolplein. Jongeren gaan sneller roken als hun vrienden dat ook doen; zien roken, doet roken. De helft van alle scholen heeft al een rookvrij terrein. Als een schoolterrein rookvrij wordt vraagt dat om actieve handhaving, zeker in het begin. Om alle betrokkenen bij een rookvrij schoolterrein op weg te helpen is er nu een handreiking met praktische tips.  Daarnaast zijn er nog meer handige hulpmaterialen zoals een flyer, stappenplan en een infographic

 

 


Vignet Gezonde School

Aantal Gezonde Scholen

Er zijn in totaal 598 Gezonde Scholen (peildatum 31 maart 2016). Alle Gezonde Scholen hebben bij elkaar 752 themacertificaten behaald. Het actuele aantal vindt u in het overzicht Gezonde Scholen. 

Onderwijstype # Gezonde Scholen maart 2016 #Gezonde Scholen jan. 2016 Themacertificaten 
Primair onderwijs 456  410 585
Voortgezet onderwijs 99  78 118
MBO 43 39 49
Totaal 598 527 752

Terugblik Inspiratietour Gezonde School; in de media en sfeerimpressie

Gezonde Scholen inspireerden onderwijsprofessionals tijdens een landelijke tour. Ruim 75 medewerkers uit het onderwijs bezochten vrijdag 8 april acht Gezonde Scholen in vier regio’s. Onder andere de Koningin Julianaschool. Directeur Marianne van der Schee: “Bij ons gaat het om aanleren van goed gedrag. Aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen zit bij onze leerkrachten in de genen”. Lees meer over deze terugblik. Ouders & Onderwijs ging ook mee met deze Inspiratietour. Lees het verslag over de Koningin Julianaschool en De Waterlelie.

 

Online visual vignet Gezonde School 

Er is een online visual ontwikkeld voor vignet Gezonde School. Vignetscholen zien de online visual in het dashboard als ze zijn ingelogd in het CMS. De school mag de nieuwe visual gedurende drie jaar gebruiken op de eigen website. Op deze visual staat – in tegenstelling tot het vorige – nu ook vermeld welk themacertificaat is behaald, zie het voorbeeld hiernaast. Extra leuk is dat als de school een of meerdere extra themacertificaten behaalt, de online visual automatisch wordt aangepast in het CMS. Daarmee is het dus altijd up-to-date. 

 

 

 


Gezonde Schoolpleinen

Regiobijeenkomst: 25 mei Eindhoven 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen in Brabant en Limburg die bezig is met, of geïnteresseerd in het groener en gezonder maken van de schoolomgeving op het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Deelname is kosteloos en vindt plaats op basisschool Strijp Dorp in Eindhoven, één van de scholen met een Gezond Schoolplein. Meer informatie en aanmelden.

Kandinsky College: Gezondheid in alle facetten 

Het realiseren van een Gezond Schoolplein vormde voor het Kandinsky College een sterke impuls voor het borgen van integraal Schoolgezondheidsbeleid. De school wil leerlingen uitdagen tot gezond(er) gedrag. Waar eerst een grijs schoolplein lag met een verzameling banken en prullenbakken, ligt nu een open en uitdagend plein met verschillende speelzones en veel groen. Lees hoe zij een prachtig Gezond Schoolplein realiseerde en bekijk de foto's! 


Algemeen nieuws

18 mei: Netwerkbijeenkomst Gezonde School en Positieve gezondheid

Positieve gezondheid is een nieuw begrip dat ons denken over gezondheid verandert. Dit nieuwe denken over gezondheid focust niet op afwezigheid van ziekte, maar op persoonlijke veerkracht die tegenslag helpt overwinnen. Positieve gezondheid gaat dus over leven, zoals kunnen meedoen, zingeving, geluk ervaren en eigenwaarde. Die benadering beïnvloedt hoe we in het onderwijs aandacht hebben voor de gezondheid van leerlingen. Waar liggen er kansen? Kom ook naar de bijeenkomst.

24 mei: Samen Gezond Vooruit 

Samen Gezond Vooruit is de conferentie van de mbo-sector over integraal gezondheidsbeleid. Deze conferentie is er voor professionals op het gebied van HRM, facilitair, OR, sport en Arbo uit het mbo, die zich bezighouden met gezondheid. Lees verder.

Werken aan gezondheidsthema's

U vindt hier praktische informatie waarbij u werkt volgens de Gezonde School-aanpak: VoedingBewegen en sportRoken, alcohol, drugs en gehoorschadeRelaties en seksualiteit, Psychosciaal welbevinden, Fysieke veiligheidBinnenmilieu en Mediawijsheid.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer