U bent hier

Nieuwsbrief mbo - 17 september

Jaargang 4, nr 3, donderdag 17 september 2015

Deze Gezonde School-nieuwsbrief wordt u aangeboden door het RIVM Centrum Gezond Leven, landelijke thema-instituten, gezondheidsfondsen, andere samenwerkingspartners en interventie-eigenaren van erkende Gezonde School-activiteiten.


Voeding

Oproep: vul in september de online Monitor Gezonde Schoolkantine in 

Het RIVM gaat informatie verzamelen over het voedingsbeleid van en voedingsaanbod op scholen. Wilt u daarom meedoen aan de online Monitor Gezonde Schoolkantine? De vragen kunnen het beste ingevuld worden door iemand van de schoollocatie die daar goed van op de hoogte is, bijvoorbeeld een facilitair manager, kantinebeheerder of docent die lid is van de werkgroep Gezonde School(kantine). Lees meer. 

 

 


Bewegen en sport 

Nazomerdrukte en 1ste mbo-school met een Gezonde Schoolplein  

Met een vliegende start na de zomervakantie openen veel scholen feestelijk hun Gezonde Schoolplein of gaan ze aan de slag met de realisatie hiervan. ROCA12 is één van deze scholen. Zij zijn de trotse bezitter van het eerste Gezonde Schoolplein in het mbo. Vijftien van de zeventig scholen hebben hun Gezonde Schoolplein in gebruik genomen. Zelf ook aan de slag? Lees hoe.

 

 

Meld uw school aan voor Testjeleefstijl.nu 

Benieuwd naar de leefstijl van uw leerlingen? Hoe staan ze ervoor? Met welke thema’s wil uw school meer doen? Testjeleefstijl.nu helpt uw school om dit te bepalen. Deze online leefstijltest maakt leerlingen bewust van hun eigen leefstijl en leert hen gezondheidsrisico’s inschatten en verantwoorde leefstijlkeuzes maken. Meld uw school aan voor schooljaar 2015-2016

Bijeenkomsten voor buurtsportcoaches en overige geïnteresseerden

De veranderingen die in de sport (gaan) plaatsvinden staan centraal bij de lerende netwerken in september en oktober. ‘Maatschappelijk betrokken verenigingen’, ‘anders denken’, ‘impact genereren’, ‘transities’, ‘sport en arbeidsparticipatie’ en ‘ketenaanpak’, ‘0-6-jarigen’ en ‘4-18-jarigen’. Heeft u iets met deze kernwoorden? Schrijf u dan in voor de bijeenkomsten. 


Roken, alcohol, drugs en gehoorschade

Aan de slag met een rookvrij schoolterrein? Hulp beschikbaar! 

Uit onderzoek blijkt dat jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Eigenlijk is iedereen het erover eens: jongeren horen les te krijgen in een gezonde omgeving. Veel middelbare scholen hebben al een rookvrij schoolterrein. Geef het goede voorbeeld en maak ook uw schoolterrein rookvrij. Om u hierbij te ondersteunen is allerlei gratis hulp beschikbaar (advies en servicedocumenten). Ga aan de slag! 

 

Stemkastjes inventariseren houding in de klas 

Interactieve voorlichting door ervaringsdeskundigen over gewoonten en verslaving met behulp van stemkastjes leveren veel openheid en gesprekken op tussen leerlingen onderling. Het geeft de school inzicht in de houding/kennis over het onderwerp verslaving. Hiermee kunt u ook de ouders betrekken en informeren. Download de brochure BeAware of neem contact op met info@solutions-be-aware.nl.


Relaties en seksualiteit 

Ter inspiratie: Film 'Dutch Lessons in Love' 

Hoe zorgen Rutgers en Soa Aids Nederland dat jongeren in Nederland seksualiteit op een veilige, prettige en gewenste manier beleven, op een moment dat ze eraan toe zijn? De Film ‘Dutch Lessons in Love’ (deel II, Engelstalig) geeft daar antwoord op. Docenten, ouders en kinderen vertellen erover en we zien voorbeelden uit het klaslokaal. Bekijk de film!

 

Nu ook tips en tools voor mbo op Seksuelevorming.nl 

Seksuelevorming.nl ondersteunt docenten en scholen bij lessen over seksuele vorming. Aan de verschillende onderwijssoorten is nu ook het mbo toegevoegd. U vindt er tips voor lesgeven, lesmethoden en materialen. En u krijgt antwoord op de vraag: hoe maak ik seksualiteitsbeleid voor mijn school? Ga naar seksuelevorming.nl.

 


Algemeen nieuws

Gezondeschool.nl vernieuwd!

U heeft het vast al gezien, maar welkom op de vernieuwde vormgeving van Gezondeschool.nl, met een frisse nieuwe look. Bij elke aanpassing hebben we goed geluisterd naar de feedback van onderwijsprofessionals en partners. Zo is de website nu toegankelijk via smartphone en tablet en heeft een prettig leesbaar lettertype. 

Gezonde School nu ook op Facebook en LinkedIn  

Na een succesvolle start op Twitter (@GezondeSchoolNL) is het nu tijd om de Gezonde School-aanpak verder onder de aandacht te brengen. Draagt u de Gezonde School-aanpak een warm hart toe en bent u ervan overtuigd dat meer mensen van dit initiatief moeten weten? Volg ons dan via Facebook en LinkedIn en deel uw eigen ervaringen en successen. Zo zorgen we er samen voor dat meer scholen een Gezonde School worden. 

6 november: werkconferentie ‘Bewegen naar een @GezondeSchoolNL #mbo’

Het platform Bewegen en Sport mbo organiseert op 6 november de werkconferentie ‘Bewegen naar @GezondeSchoolNL #mbo’. Noteer deze datum alvast in uw agenda! En kom samen met uw collega’s uit verschillende disciplines naar ROC A12 in Ede. Na een plenair gedeelte volgen drie workshoprondes met voorbeelden van mbo-scholen die koploper zijn op het gebied van de vier Gezonde School-pijlers (signaleren, educatie, schoolomgeving en beleid). Vanaf half september kunt u zich inschrijven. Lees meer…

Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl helpt bij vormgeven beleid 

Het Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl helpt uw school bij het vormgeven van beleid, programma’s en leerplannen. Hoe leren kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar weloverwogen keuzes te maken voor hun leefstijl? Het leerplankader beschrijft wat zij daarvoor moeten weten, kunnen en doen. Het biedt ook structuur wanneer het gaat om het ontwikkelen van leerplannen en leermiddelen. Het leerplankader sluit qua inhoud aan bij Gezonde School. Bekijk het leerplankader.

PPS: kansen voor Gezonde School

Publiek-private samenwerking, enig idee wat dat voor uw school kan betekenen? Er zijn al veel scholen die met PPS aan de slag zijn gegaan op het gebied van Gezonde School. Bekijk de voorbeelden en laat u inspireren!

Gezonde School in Schotland, leren van de buren

In het schooljaar 2009-2010 is het nieuwe curriculum ‘Curriculum for Excellence’ op alle scholen in Schotland ingevoerd. Gezondheid en welzijn zijn volledig geïntegreerd. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen die werkzaam is op een school bij te dragen aan de gezondheid en welzijn van leerlingen. Hierover vertelde Suzanne Hargreaves tijdens de bijeenkomsten ‘Gezonde School in Schotland, leren van de buren op 12 juni 2015. Lees het verslag.

Werken aan gezondheidsthema's volgens de Gezonde School-aanpak?

Praktische informatie over de gezondheidsthema's vindt u hier: Voeding, Bewegen en sport, Roken, alcohol, drugs en gehoorschade, Relaties en seksualiteit, Psychosciaal welbevinden, Fysieke veiligheid, Binnenmilieu en Mediawijsheid.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer