Slaaponderzoekers zijn het erover eens: een goede nachtrust is essentieel voor gezonde hersenen. Juist ook voor studenten. Toch slaapt 42,7% van alle jongeren te kort. En als ze slapen is de kwaliteit daarvan vaak slecht. Dat doet hun hersenontwikkeling en leerprestaties geen goed. Daarnaast kan het op de werkvloer leiden tot gevaarlijke situaties – ook voor anderen. Piekeren, laat slapen door huiswerk en mediagebruik zijn de belangrijkste oorzaken. Voor de ontwikkeling en veiligheid van studenten is het dus belangrijk om aandacht te besteden aan slaap. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid.

Tip: hoe staat uw school ervoor?

Tip: hoe staat uw school ervoor?

Check met de overzichtelijke themascan snel hoe ver uw school al is met het thema Slaap.  Hoe meer stellingen u kunt afvinken, hoe beter. 

Wat kunt u doen om studenten te helpen?

  • Geef lessen over het belang van goede slaap en hoe je voor een goede nachtrust kunt zorgen. Werk hierbij ook aan het welbevinden en de studievaardigheden van studenten.
  • Betrek studenten bij het informeren van hun medestudenten over een goede nachtrust.
  • Verbeter de schoolomgeving, door bijvoorbeeld te zorgen voor een groen schoolplein, meer daglicht en door beweging te stimuleren. Dit helpt studenten om goed te kunnen slapen. 
  • Regel hulp voor studenten met slaapproblemen.
  • Maak afspraken die studenten kunnen helpen om goed te slapen en neem deze op in het schoolbeleid. Denk aan het slim plannen van toetsen, het verdelen van de studiebelasting en de ontwikkeling van de studievaardigheden van studenten.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler leest u wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wilt u hulp bij het uitvoeren van de Gezonde School-aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst voor advies en ondersteuning.

Ook handig

  • Hersenstichting.nl voor informatie over slaap. Er is ook specifieke informatie over slaap en jongeren.
  • Brein in de groei biedt informatie over de ontwikkeling van het brein van jongeren en de rol van slaap daarin.
  • Tijd voor slaap biedt informatie over slaap in verschillende leeftijdsgroepen, het belang van slaap, gevolgen van niet goed slapen en slaapstoornissen.
Twee jongens en twee meisjes staan op een schoolplein met elkaar te praten


Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de Hersenstichting.