Verbeter de (lucht)kwaliteit in het leslokaal

 • Zorg voor een continue luchtverversing. Dit betekent dat roosters en/of ramen open zijn, liefst in meerdere gevels.
 • Zorg in elk lokaal voor goed regelbaar en makkelijk te bedienen ventilatievoorzieningen.
 • Meet de CO2Koolstofdioxide -concentraties in de lokalen tijdens gebruik en zorg door te ventileren dat ze niet boven de wettelijke norm van 1200 ppm CO2 uitkomen.
 • Maak roosters regelmatig schoon.
 • Maak filters van de mechanische luchttoevoer regelmatig schoon en/of vervang ze.
 • Sluit onderhoudscontracten af voor het ventilatiesysteem.
 • Gebruik emissie-arme materialen (met zo weinig mogelijk oplosmiddelen).
 • Indien er verbrandingstoestellen aanwezig zijn, zorg voor gesloten systemen.
 • Zorg voor een goede afzuiging bij verontreinigende apparatuur (bijvoorbeeld printers en kopieerapparaten).

Temperatuur

 • Zorg dat de centrale verwarming goed regelbaar is per lokaal.
 • Zorg voor een goede buitenzonwering, die de luchttoevoer via ramen en roosters niet belemmert.
 • Zorg dat de temperatuur op alle werk- en leerplekken ten minste 20°C is, bij binnenkomst eventueel 18°C.
 • Zorg bij een buitentemperatuur onder de 20°C voor een maximum binnentemperatuur van 22°C.
 • Zorg bij een buitentemperatuur boven de 20°C voor een maximum binnentemperatuur van 2°C boven de buitentemperatuur met als maximum 26°C.

Geluid

 • Zorg voor een geluidsniveau bij installaties van maximaal 30 dB(A).
 • Zorg voor goede akoestiek in de lokalen zodat de docent zich goed verstaanbaar kan maken.

Schoonmaak

 • Sluit goede schoonmaakcontracten af voor de mbomiddelbaar beroepsonderwijs -school.
 • Zorg dat er goed kan worden schoongemaakt, bijvoorbeeld door het gebruik van harde vloeroppervlakken en afsluitbare kasten.

Schoolgebouw

 • Bent u toe aan een renovatie of nieuwbouw van uw mbo-school, zorg dan dat er voldoende aandacht is voor het binnenmilieu. Dat geldt zeker wanneer energiebesparende maatregelen worden genomen. Deze leiden soms onbedoeld tot slechtere ventilatie.