U bent hier

Werken aan Voeding

Het thema Voeding gaat over gezond eten en drinken. Denk aan gezonde voeding in de schoolkantine, de aanwezigheid van watertappunten en het gebruik maken van een lesprogramma over voeding.

Om de effectiviteit van de activiteiten voor het thema Voeding te vergroten, is het belangrijk om te werken volgens de volgende vier pijlers:

 1. Gezondheidseducatie
 2. Fysieke en sociale omgeving
 3. Signaleren
 4. Beleid

Voor ieder van deze pijlers van Gezonde School vindt u hieronder een beschrijving. Wilt u voor Voeding laten zien dat u voldoet aan al deze pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering? Dan kunt u het themacertificaat Voeding van het vignet Gezonde School aanvragen.

1. Gezondheidseducatie

Criterium om het vignet te behalen

 • Voeding maakt structureel* deel uit van het curriculum. Dit betekent dat alle studenten gedurende hun schoolcarrière les aangeboden krijgen met het thema voeding. De school kan bijvoorbeeld gebruik maken van het lesprogramma 'Vitaal mbo ', 'Meer dan lekker in de super', ‘Weet Wat je Eet’ of 'Een gezonde start'. Als de school kiest voor een ander lespakket over voeding, dan wordt de inhoud ervan apart beoordeeld aan de hand van de criteria op deze checklist. De criteria zijn gebaseerd op de doorlopende leerlijn voeding. Deze is getoetst bij experts uit het veld van leerplanontwikkeling: van de PO-VO en MBO Raad tot aan lesmethode-ontwikkelaars. 

*Met structureel wordt bedoeld dat de school gedurende meerdere jaren een lesaanbod/lespakket voor het thema voeding uitvoert. Als een school dit jaar is begonnen met een lespakket en duidelijk de intentie heeft hiermee te blijven werken, is dat ook voldoende. Wanneer er eenmalig in het kader van een project lessen worden gegeven is dit onvoldoende. Als een school dit schooljaar begonnen is met het werken van een lespakket en duidelijk de intentie heeft dit de aankomende jaren te blijven doen, is dat ook voldoende. Dit moet dan in de schoolgids of het schoolbeleidsplan beschreven staan. Wanneer er eenmalig in het kader van een project lessen worden gegeven, is dit onvoldoende. 

 

Wat kunnen studenten op hun leeftijd?

Het Voedingscentrum ontwikkelde een doorlopende leerlijn Voeding. Deze leerlijn geeft inzicht in te ontwikkelen kennis, houding en vaardigheden op het vlak van gezond en duurzaam eten voor 4-18 jarigen. Het 'leerplankader gezonde leefstijl' beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat studenten moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat studenten moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond het thema Voeding.

 

Voorbeelddocument: Casestudy over 'De school die je voedt'

Lees de Casestudy over ‘De school die je voedt’ van het Nordwin College in Friesland. Zij hebben een schoolproject ontwikkeld waarbij leerlingen, medewerkers en de omgeving elkaar ‘voeden’ met ideeën voor een duurzame, gezonde en gevarieerde voedselvoorziening.

 

Voorbeeld: MBO Amersfoort maakt gezonde ambitie waar

MBO Amersfoort maakt werk van haar ambitie om een gezonde school te worden. Zo zijn er met ingang van het nieuwe schooljaar op alle locaties gezonde kantines. Tijdens de Schoolkantine Sterrendag op 19 november 2015 in DierenPark Amersfoort sleepte deze school voor iedere locatie dan ook een Schoolkantine Schaal in de wacht!

Na een pilot bleken de reacties erg positief. Ook de omzetcijfers lieten zien dat het nieuwe aanbod in de smaak valt. De kantines krijgen een stoerder uiterlijk en watertappunten, om de kantine zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De Schoolkantine Brigade geeft hierbij advies. Lees het interview met de kantinemanager

2. Fysieke en sociale omgeving

Criteria om het vignet te behalen

 • Het aanbod in de schoolkantine (balieverkoop en automaten) voldoet aan minimaal niveau zilver volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Een gezonde schoolkantine volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines is een kalenderjaar geldig. De beoordeling van het aanbod in de schoolkantine wordt gebaseerd op zelfgerapporteerde gegevens aangeleverd door de school, namelijk de uitslag van Kantinescan en foto’s op basis van foto-instructie.

Vul hiervoor het assortiment in van jullie school in de Kantinescan en voeg het PDF-document met de volledige uitslag toe aan de aanvraag. Dit PDF-document kan vanuit de Kantinescan opgeslagen worden. Upload ook duidelijke foto's van jullie gehele assortiment, zowel balieverkoop als automaten, van alle verkooppunten van de school. Zorg ervoor dat het assortiment op foto's staat (volgens foto-instructie) zoals het altijd verkocht wordt. Bij automaten betekent dit bijvoorbeeld dat alle selecties/facings gevuld moeten zijn met het standaard aanbod.

 

 • Het is ook van belang dat de Schoolkantine Brigade de school in het verleden bezocht heeft. Als dit nog niet is gebeurd, zal de Schoolkantine Brigade alsnog bij u langskomen. Wanneer uw schoollocatie minder dan een half jaar geleden de zilveren of gouden Schoolkantine Schaal van het Voedingscentrum heeft ontvangen, hoeft u alleen de datum van ontvangst van deze Schoolkantine Schaal in te vullen. Ga naar de website van de Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum voor meer informatie over de Richtlijnen Gezondere Kantines en de Schoolkantine Brigade.
   
 • Studenten en personeel worden gestimuleerd water te drinken en kunnen daarom eenvoudig zelf water tappen bij een hygiënische watertap, buiten de toiletruimte. Dit kan een gewone kraan zijn, of bijvoorbeeld een waterkoeler die aangesloten is op de waterleiding. Upload ook een duidelijke foto van de watertap waarop zichtbaar is dat deze op een centraal punt staat.

Tip

Voor het programma De Gezonde Schoolkantine kunt u ondersteuning krijgen van de Schoolkantine Brigade. Scholen, kantinebeheerders, GGD’en en marktpartijen kunnen altijd een beroep doen op de Schoolkantine Brigade. Bel of mail de Schoolkantine Brigade!

 

Voorbeelddocument: Stappenplan 'Groene Gezonde Kantine'

Bekijk het stappenplan van het Nordwin College uit Emmen waarbij in zes stappen wordt toegewerkt naar een ‘Groene Gezonde Kantine’ op hun school.

 

Voorbeelddocument: Kantinescan 

ROC Menso Alting uit Zwolle (onderdeel van Landstede Groep) heeft het themacertificaat Voeding ontvangen. Voor de aanvraag moest de school onder andere de Kantinescan aanleveren.

3. Signaleren

Criteria om het vignet te behalen

 • De school heeft inzicht in de voedingsgewoonten en het gewicht van de studenten. Denk aan de inzet van de Jeugdgezondheidszorg en het gebruik van vragenlijsten van de GGD, zoals EMOVO en Testjeleefstijl.nl
 • De school signaleert zelf ook bij alle studenten of er eventueel voedingsgerelateerde problemen zouden kunnen spelen. De school heeft hiervoor een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. Denk aan ZAT-teams, docenten, zorgcoördinatoren, mentoren, vertrouwenspersonen en schoolmaatschappelijk werkers.

Tip

Het uitvoeren van 'Test je leefstijl.nl' onder studenten.

4. Beleid

De meeste winst valt te behalen door duidelijke afspraken te maken en vast te leggen in beleid. Hierdoor verzekert de school zich van een blijvende en structurele aandacht voor een gezond aanbod in de schoolkantine.

 

Criterium om het vignet te behalen

De school voert een actief beleid ten aanzien van gezonde voeding. Dit houdt in dat er op papier beschreven is welk beleid gehanteerd wordt om een gezond aanbod in de schoolkantine op minimaal niveau zilver volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum te garanderen. Ook is in dit beleid beschreven hoe de school hier op toeziet, dus duidelijk laat zien hoe zij er ook op lange termijn voor zorgt dat de schoolkantine gezond blijft. Op de website van het Voedingscentrum vindt u een voorbeeld van een voedingsbeleid

 

Voorbeelddocument: Beleidsplan over een Gezonde School bij Gilde Opleidingen  

Op de website van Gilde Opleidingen leest u het beleidsplan voor een veilige en gezonde school

 

Voorbeelddocument: Voedingsbeleid 

Op de website van het Voedingscentrum vindt u een voorbeeld voedingsbeleid.

Themacertificaat Voeding aanvragenAfbeelding van beeldscherm met de tekst themacertificaat aanvragen en logo van Gezonde School

Om het themacertificaat Voeding aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem.
Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u vragenlijst in pdf-versie alvast inzien. 

Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school-locatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces

Vraag het themacertificaat aan.

De erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten

Meer informatie

 • Voedingscentrum: materialen voor het mbo.
 • De Gezonde Schoolkantine is een ondersteuningsprogramma voor het voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Het biedt scholen concrete handvatten om een gezondere schoolkantine te realiseren.
 • Hoe gezond is jouw school? Doe de test!Deze test gaat over meerdere gezondheidsthema's.
 • Jonglereneten: Jong Leren Eten is een programma van Economische Zaken voor o.a. het middelbaar beroepsonderwijs waarin nieuwe en bestaande activiteiten op het gebied van gezonde voeding worden aangeboden. 

Ondersteuning 

De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Voeding.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer