U bent hier

Werken aan Voeding

Het thema voeding gaat over gezond eten en drinken. Denk aan gezonde voeding in de schoolkantine, de aanwezigheid van watertappunten en het gebruik maken van een lesprogramma over voeding.

Om de effectiviteit van de activiteiten voor het thema Voeding te vergroten, is het belangrijk om te werken volgens de volgende vier pijlers:

 1. Gezondheidseducatie
 2. Fysieke en sociale omgeving
 3. Signaleren
 4. Beleid

Voor ieder van deze pijlers van Gezonde School vindt u hieronder een beschrijving. Wilt u voor Voeding laten zien dat u voldoet aan al deze pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering? Dan kunt u het themacertificaat Voeding van het vignet Gezonde School aanvragen.

1. Gezondheidseducatie

Criteria om het vignet te behalen

 • Voeding maakt structureel deel uit van het curriculum. Dit betekent dat alle studenten gedurende hun schoolcarrière les aangeboden krijgen met het thema voeding.
 • De school kan bijvoorbeeld gebruik maken van het lesprogramma 'Vitaal mbo', Weet Wat je Eet of 'Een gezonde start'. De school kan ook eigen ontwikkelde materialen over voeding gebruiken en deze materialen kunnen aan de aanvraag worden toegevoegd.

Als een school dit jaar begonnen is met het werken van een lespakket en duidelijk de intentie heeft dit te blijven doen, is dat ook voldoende. Dit moet dan in de schoolgids of het schoolbeleidsplan beschreven staan.

 

Voorbeelddocument: Casestudy over 'De school die je voedt'

Lees de Casestudy over ‘De school die je voedt’ van het Nordwin College uit Emmen. Zij hebben een schoolproject ontwikkeld waarbij leerlingen, medewerkers en de omgeving elkaar ‘voeden’ met ideeën voor een duurzame, gezonde en gevarieerde voedselvoorziening.

 

Voorbeeld: MBO Amersfoort maakt gezonde ambitie waar

MBO Amersfoort maakt werk van haar ambitie om een gezonde school te worden. Zo zijn er met ingang van het nieuwe schooljaar op alle locaties gezonde kantines. Tijdens de Schoolkantine Sterrendag op 19 november 2015 in DierenPark Amersfoort sleepte deze school voor iedere locatie dan ook een Schoolkantine Schaal in de wacht!

Na een pilot bleken de reacties erg positief. Ook de omzetcijfers lieten zien dat het nieuwe aanbod in de smaak valt. De kantines krijgen een stoerder uiterlijk en watertappunten, om de kantine zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De Schoolkantine Brigade geeft hierbij advies. Lees het interview met de kantinemanager

2. Fysieke en sociale omgeving

Criteria om het vignet te behalen

 • Het aanbod in de schoolkantine (balieverkoop en automaten) voldoet aan minimaal niveau Zilver volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. De beoordeling van het aanbod in de schoolkantine wordt gebaseerd op zelfgerapporteerde gegevens aangeleverd door de school, namelijk de uitslag van Kantinescan en foto’s op basis van foto-instructie .Het is ook van belang dat de Schoolkantine Brigade de school in het verleden bezocht heeft. Als dit nog niet is gebeurd, zal de Schoolkantine Brigade alsnog bij u langskomen. Wanneer uw schoollocatie minder dan een half jaar geleden de Schoolkantine Schaal van het Voedingscentrum heeft ontvangen, hoeven jullie alleen de datum van ontvangst van deze Schoolkantine Schaal in te vullen. Ga naar de website van de Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum voor meer informatie over de Richtlijnen Gezondere Kantines en de Schoolkantine Brigade.
   
  Vanaf september 2016 zullen wij het criterium Gezonde Schoolkantine alleen beoordelen volgens de nieuwe Richtlijnen Gezondere Kantines. Volgens de (oude) Richtlijnen Gezonde Schoolkantine kan tot eind 2016 nog wel gewerkt worden, maar er zullen geen assortimenten meer beoordeeld worden op basis van deze richtlijnen. 
   
 • Studenten en personeel worden gestimuleerd water te drinken en kunnen daarom eenvoudig zelf water tappen bij een hygiënische watertap, buiten de toiletruimte. Dit kan een gewone kraan zijn, of bijvoorbeeld een waterkoeler die aangesloten is op de waterleiding. Upload ook een duidelijke foto van de watertap waarop zichtbaar is dat deze op een centraal punt staat.

Tip

Voor het programma De Gezonde Schoolkantine kunt u ondersteuning krijgen van de Schoolkantine Brigade. Scholen, kantinebeheerders, GGD’en en marktpartijen kunnen altijd een beroep doen op de Schoolkantine Brigade. Bel of mail de Schoolkantine Brigade!

 

Voorbeelddocument: Stappenplan 'Groene Gezonde Kantine'

Bekijk het stappenplan van het Nordwin College uit Emmen waarbij in zes stappen wordt toegewerkt naar een ‘Groene Gezonde Kantine’ op hun school.

 

Voorbeelddocument: Kantinescan 

ROC Menso Alting uit Zwolle (onderdeel van Landstede Groep) heeft het themacertificaat Voeding ontvangen. Voor de aanvraag moest de school onder andere de Kantinescan aanleveren.

3. Signaleren

Criteria om het vignet te behalen

 • De school heeft inzicht in de voedingsgewoonten en het gewicht van de studenten. Denk aan de inzet van de Jeugdgezondheidszorg en het gebruik van vragenlijsten van de GGD, zoals EMOVO en Testjeleefstijl.nl
 • De school signaleert zelf ook bij alle studenten of er eventueel voedingsgerelateerde problemen zouden kunnen spelen. De school heeft hiervoor een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. Denk aan ZAT-teams, docenten, zorgcoördinatoren, mentoren, vertrouwenspersonen en schoolmaatschappelijk werkers.

Tip

Het uitvoeren van 'Test je leefstijl.nl' onder studenten.

4. Beleid

De meeste winst valt te behalen door duidelijke afspraken te maken en vast te leggen in beleid. Hierdoor verzekert de school zich van een blijvende en structurele aandacht voor een gezond aanbod in de schoolkantine.

 

Criteria om het vignet te behalen

 • De school voert een actief beleid ten aanzien van gezonde voeding. Dit houdt in dat er op papier beschreven is welk beleid gehanteerd wordt om een gezond aanbod in de schoolkantine op minimaal niveau Zilver volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum  te garanderen. Ook is in dit beleid beschreven hoe de school hier op toeziet, dus duidelijk laat zien hoe zij er ook op lange termijn voor zorgt dat de schoolkantine gezond blijft. Dit is ook van belang vanwege het feit dat vanaf 2017 uitsluitend nog Richtlijnen Gezondere Kantines gelden. De (oude) Richtlijnen Gezonde Schoolkantine komen dan volledig te vervallen.

Voorbeelddocument: Beleidsplan over de ‘Groene Gezonde Kantine’  

Lees het beleidsplan van het Nordwin College uit Emmen over de aanpak en uitvoering van de ‘Groene Gezonde Kantine’ op hun school.

 

Voorbeelddocument: Voedingsbeleid 

Op de website van het Voedingscentrum vindt u een voorbeeld voedingsbeleid met daarin vier beleidsvoorbeelden van scholen.

Themacertificaat Voeding aanvragen

Om het themacertificaat Voeding aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem.
Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u vragenlijst in pdf-versie alvast inzien. 

Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school-locatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces

Vraag het themacertificaat aan.

De erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten

Meer informatie

 • Voedingscentrum: materialen voor het mbo.
 • De Gezonde Schoolkantine is een ondersteuningsprogramma voor het voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Het biedt scholen concrete handvatten om een gezondere schoolkantine te realiseren.
 • Hoe gezond is jouw school? Doe de test!: Deze test gaat over meerdere gezondheidsthema's.
 • Jonglereneten: Jong Leren Eten is een programma van Economische Zaken voor o.a. het middelbaar beroepsonderwijs waarin nieuwe en bestaande activiteiten op het gebied van gezonde voeding worden aangeboden. 

Ondersteuning 

De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Voeding.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer