Weet u welke studenten extra aandacht nodig hebben op het gebied van bewegen en sport? Helpt uw school studenten en hun ouders en verzorgers bij vragen over bewegen? Effectief werken aan bewegen en sport vraagt ook om goede signalering. Hoe pakt u dat aan?

Doe periodiek onderzoek bij studenten

Ontstaan er problemen of zorgen rond bewegen, zoals inactiviteit of beweegachterstanden? Of zijn ze er misschien al? Daar komt u achter door er onderzoek naar te doen. En door dit onderzoek regelmatig te herhalen. U kunt hiervoor gebruikmaken van Testjeleefstijl.nl.

Zorg dat signalen worden opgepakt

Hoe zorgt u ervoor dat studenten die hulp nodig hebben op tijd worden herkend? En welke hulp biedt u? Denk aan studenten die motorisch zwak of inactief zijn. En aan zeer talentvolle studenten; ook zij hebben aandacht nodig. Zorg dat problemen of zorgen rond bewegen worden gesignaleerd. Dit kunt u doen:

  • Zorg voor heldere afspraken en werkwijzen om tot oplossingen te komen. Wat gebeurt er als een opvallende ontwikkeling rond bewegen en sport wordt gesignaleerd? Wie pakt de zorg op? Hoe en wanneer wordt een student verwezen en naar wie? Denk hierbij aan de rol van het zorgteam.
  • Leg de afspraken vast in een zorgprotocol en zorg ervoor dat alle schoolmedewerkers het protocol kennen.
  • Bespreek signalen rondom bewegen en sport met het zorgteam van de school.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de KVLO Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: http://www.kvlo.nl/ en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.