Erkende Gezonde School-activiteiten

De school besteedt in een doorlopende leerlijn aandacht aan relationele en seksuele vorming van alle studenten. Dit kan ook door het thema op te nemen in ‘Loopbaan en Burgerschap’, of in een themaweek, maar ook door gebruik te maken van één van de erkende Gezonde School-activiteiten.

Aandacht Onderwerpen

Scholen die op een structurele manier aan de slag gaan besteden in alle schooljaren aandacht aan het thema. Scholen kunnen de activiteiten vastleggen voor meerdere schooljaren, zodat de activiteiten niet eenmalig worden uitgevoerd.

In de lessen over relaties en seksualiteit komen minimaal drie van de volgende onderwerpen aan bod: relatievorming, veilig vrijen met aandacht voor preventie ongewenste zwangerschap en preventie soaSeksueel overdraagbare aandoeningen, wensen en grenzen, en seksuele diversiteit.

Borging onderwijsactiviteiten

De activiteiten die een school onderneemt op het gebied van relaties en seksualiteit kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd. Zo kan een school bepaalde lessen opnemen in het curriculum. Ook kan in een beleidsplan worden toegelicht waarom bepaalde onderwijsactiviteiten, zoals een projectweek, worden uitgevoerd en in welke leerjaren ze plaatsvinden. Op deze manier zorgt de school ervoor dat de activiteiten niet eenmalig plaatsvinden, maar structureel worden verankerd.

Deskundigheidsbevordering

Lesgeven in relaties en seksualiteit kan lastig zijn. Er komen verschillende competenties van docenten bij kijken. Het is bijvoorbeeld van belang dat een docent weet hoe hij of zij een veilige sfeer kan creëren in de klas of kan reageren op vragen. Het is daarom van belang dat een school docenten de mogelijkheid biedt voor bij- of nascholing. Vaak bieden GGDGemeentelijke gezondheidsdienst -en trainingen voor docenten.

Handige links zijn:

Informatie ouders

De verschillen in leeftijd onder de leerlingen op het mbomiddelbaar beroepsonderwijs  zijn groot. Er zijn zeker minderjarige en/of thuiswonende leerlingen bij wie de ouders een belangrijke rol spelen als het gaat over de (seksuele) opvoeding. Door ouders te informeren over het lesprogramma zijn zij beter voorbereid als hun kind thuiskomt met vragen over dit onderwerp. Dit kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld via de schoolgids of een nieuwsbrief.