Studenten zijn seksueel actief of worden dat binnen aanzienlijke tijd. Hoe kunnen ze op een gezonde manier relaties aangaan of ontdekken wat veilig en prettig is, voor zichzelf en de ander? Effectief werken aan relaties en seksualiteit vraagt om educatie. Hoe pakt u dat aan?

Zet Gezonde School-activiteiten in

Maak in het lesprogramma gebruik van erkende Gezonde School-activiteiten om te werken aan relaties en seksualiteit. Zo komen studenten erachter wat hun wensen en grenzen zijn en hoe ze rekening kunnen houden met die van anderen. Of voorkomen ze onbedoelde zwangerschap en leren ze over de positieve aspecten van seksualiteit. Kies hiervoor bijvoorbeeld een van deze activiteiten:

Geef structureel aandacht aan relaties en seksualiteit

Studenten zijn voortdurend in ontwikkeling. Het is dus zinvol om onderwijsactiviteiten over relaties en seksualiteit structureel aan bod te laten komen. Dat kan bijvoorbeeld zo:

  • Neem lessen over relaties en seksualiteit op in het curriculum. Bedenk hierbij dat seksuele vorming onderdeel is van de dimensie vitaal burgerschap.
  • Besteed in de lessen aandacht aan onderwerpen als relatievorming, wensen en grenzen, seksuele diversiteit en het voorkomen van soa Seksueel overdraagbare aandoeningen’s en onbedoelde zwangerschappen door veilig vrijen.
  • Neem onderwijsactiviteiten over relaties en seksualiteit op in het schoolbeleid en geef er uitleg bij. Waarom worden ze uitgevoerd en in welke leerjaren vinden ze plaats?

Maak gebruik van deskundigheidsbevordering

Kunnen de docenten op uw school een veilige sfeer creëren? Weten ze hoe ze het beste kunnen reageren op vragen van hun studenten? Lesgeven in relaties en seksualiteit kan uitdagend zijn en er komen verschillende competenties van docenten bij kijken. Bied docenten daarom de mogelijkheid tot bij- of nascholing. Neemt contact op met een Gezonde School-adviseur voor het aanbod. Of kijk voor meer informatie op Seksuelevorming.nl.

Informeer ouders en verzorgers

Veel mbo middelbaar beroepsonderwijs -studenten zijn minderjarig of wonen thuis. Voor deze studenten spelen de ouders en verzorgers een belangrijke rol in de seksuele opvoeding. Informeer ouders en verzorgers daarom over het lesprogramma. Zo zijn ze beter voorbereid en kunnen ze gedrag of vragen van hun kind beter duiden. Informeren kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief of de schoolgids.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Rutgers en Soa Aids Nederland.