Werken aan een actieve leefstijl is voor mbo middelbaar beroepsonderwijs -studenten van grote waarde om een leven lang vitaal te blijven – en daarmee voor hun toekomstige beroepsuitoefening. Voor studenten is het dus belangrijk om tijdens de opleiding te kunnen bewegen en sporten. Wilt u effectief werken aan bewegen en sport, dan vraagt dat om aandacht voor educatie. Hoe pakt u dat aan?

Zet beweeg- en sportactiviteiten in

Zorg voor lessen sport en bewegen, zodat studenten hun kwaliteiten en voorkeuren kunnenverkennen. Ook kunnen beroepsgerichte aspecten tijdens de lessen aandacht krijgen. Naast de lessen sport en bewegen kunt u gebruikmaken van erkende Gezonde School-activiteiten. Zo kunt u bewegen en sporten combineren met aandacht voor een gezonde leefstijl of sociaal-emotionele ontwikkeling. Kies bijvoorbeeld voor de activiteit:

Geef structureel aandacht aan bewegen en sport

Om een actieve leefstijl te stimuleren, is het belangrijk om lessen bewegen en sport structureel op het rooster van studenten zetten. Zeker omdat de meeste studenten in een levensfase zitten waarin ze minder gemotiveerd zijn om te bewegen. Daarnaast kunnen sport en bewegen bijdragen aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Laat onderwijsactiviteiten rond bewegen en sport daarom minimaal 5% van de jaarlijkse minimale onderwijstijd bij eerste- en tweedejaars BOL-studenten aan bod komen. Denk hierbij aan:

  • Neem onderwijsactiviteiten rond bewegen en sport op in het curriculum en geef er uitleg bij. Waarom worden ze uitgevoerd, wie is ervoor verantwoordelijk en in welke leerjaren vinden ze plaats?
  • Organiseer sportactiviteiten of themaweken, zoals sponsorlopen, sportkampen, de avondvierdaagse of de Nationale Sportweek. Zorg voor een gevarieerd aanbod.
  • Zorg voor een gevarieerd aanbod in beweeg- en sportactiviteiten zodat studenten hun eigen kwaliteiten en voorkeuren kunnen (her)ontdekken.
  • Werk met een doorlopende leerlijn. Raadpleeg hierbij het leerplankader Gezonde leefstijl van SLO.
  • Kijk creatief naar de beweegmogelijkheden in de omgeving bij de invulling van de lessen bewegen en sport.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de KVLO Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: http://www.kvlo.nl/ en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.