Heeft jouw school een beleid rond bewegen en sport? Is er een medewerker die verantwoordelijk is voor de verankering van bewegen en sport? Effectief werken aan bewegen en sport vraagt om aandacht voor beleid. Hoe pak je dat aan?

Stel een beweeg- en sportbeleid op

Welke visie heeft de school op bewegen en sport? Veranker deze in Loopbaan en Burgerschap en zorg dat er blijvend aandacht en draagvlak voor is. In een goed beweeg- en sportbeleid staat wat de school doet om beweging en deelname aan sport te stimuleren en wat de school wil bereiken. De basis van het beleid wordt gevormd in een structureel aanbod van lessen bewegen en sport. Zorg er bijvoorbeeld voor dat voor alle BOL-studenten in de eerste twee jaar van hun opleiding minimaal 50 uur beweeg- en sportactiviteiten op het rooster staan.

Wil je effectief werken aan bewegen en sport, dan vragen de lessen om een goede kwaliteit. Benadruk daarom het belang van bevoegde docenten Lichamelijk Opvoeding voor deze lessen en zorg dat deze in dienst zijn van de school. Stimuleer vakleerkrachten om de krachten te bundelen, een team te vormen en goed samen te werken met elkaar.

Betrek en informeer medewerkers, studenten, ouders en verzorgers

Hoe zorg je ervoor dat het beweeg- en sportbeleid slaagt? Het is aan te raden om studenten en medewerkers bij het opstellen en uitvoeren te betrekken. Leg uit waarom beleid rond bewegen en sport nodig is en zorg dat iedereen kan meedenken. Op die manier voelen meer mensen zich verantwoordelijk voor het slagen ervan. Naast het betrekken van studenten en medewerkers, is het handig ze jaarlijks te informeren over het beweeg- en sportbeleid. Denk ook aan de ouders en verzorgers van jonge studenten. Informeer ze over het belang van bewegen en sport en de sleutelrol die ze spelen bij het stimuleren en mogelijk maken van bewegen en sporten van hun kind.

Borg taken en verantwoordelijkheden

Het werkt het beste om één medewerker verantwoordelijk te maken voor het beweeg- en sportbeleid. Stel bijvoorbeeld een medewerker aan als Gezonde School-coördinator of zorg dat de verantwoordelijkheden geborgen zijn bij een docent Lichamelijke Opvoeding. Deze Gezonde School-coördinator of docent kan bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden denken aan:

  • Voorlichten over bewegen en sport, in verbinding met loopbaan en burgerschap.
  • Bepalen van het totale aanbod aan beweeg- en sportactiviteiten.
  • Betrekken van studenten, ouders, verzorgers en medewerkers.
  • Signaleren van opvallende ontwikkelingen rond bewegen en sport.
  • Uitvoeren en handhaven van het beweeg- en sportbeleid, inclusief afstemming en communicatie met studenten, ouders, verzorgers en medewerkers.
  • Evalueren van het beleid, bijvoorbeeld jaarlijks.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de KVLO en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.