U bent hier

Ondersteuning op maat

Wilt u op uw school aan de slag met bewegen en sport? Drie verschillende partijen bieden graag ondersteuning op maat.

KVLO

De Koninklijke Vakvereniging Lichamelijke Opvoeding (KVLO.nl) streeft ernaar dat alle studenten minimaal 1 uur bewegen per week. Dit in nauwe samenwerking met het platform bewegen en sport (MBO Raad).

KVLO-leden kunnen hierbij hulp en ondersteuning inschakelen van de beleidsmedewerker mbo, die zich voor één dag per week richt op het breed ondersteunen van leden werkzaam in het mbo-sportonderwijs. Op de website van KVLO vindt u actuele ontwikkelingen op en rondom het mbo-werkveld.

Kenniscentrum Sport

Kenniscentrum Sport zet zich in voor de toepassing van praktische en wetenschappelijke kennis op het gebied van sport en bewegen. Met deze kennis is het mogelijk de economische en maatschappelijke impact van sport te vergroten: de juiste kennis zorgt voor goed geschoolde trainers en coaches, kwalitatief goed sportaanbod waar kinderen plezier aan beleven en hun talenten kunnen verkennen of – voor topsporters – het kleine verschil tussen ‘wel of geen medaille’. En voor iedereen geldt dat verantwoord sporten en het voorkomen van blessures er voor zorgt, dat we gezond én met plezier (blijven) bewegen.

Kenniscentrum Sport biedt professionals in het onderwijs, onder andere via Allesoversport.nl kennis op:

  • Het stimuleren van gezond gedrag en het bestrijden van inactiviteit van de jeugd.
  • Thema's als gedragsverandering, bewegen en leerprestaties, ouderbetrokkenheid, overgewicht en een veilig sportklimaat.
  • Het leggen van verbindingen tussen uw school en organisaties in de wijk om sport- en beweegaanbod op en rond school te realiseren.
  • Het verzamelen en beoordelen van sport en beweeginterventies binnen het landelijke erkenningstraject.

NOC*NSF

NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie; Nocnsf.nl) werkt samen met bonden aan het verhogen van de sportparticipatie. Met een 'klantgerichte' aanpak in de leeftijd van 13-18 jaar probeert NOC* NSF uitval te voorkomen. De verbinding met het onderwijs wordt gezocht omdat dan alle jongeren worden bereikt en beter kan worden ingespeeld op veranderingen in tijd en prioriteit voor sport. Naast plezier in sport en bewegen willen we een brede sportoriëntatie (een brede, extra kennismaking met nieuwe sporten + het sporten bij de vereniging) gedurende de gehele schoolloopbaan. Dit voor een blijvende (her)oriëntatie op een passende sportdeelname, voor nu en voor later.

Voor enkele collectieve resultaten:

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer