Door één gezondheidsthema te kiezen om aan te werken, zorg je ervoor dat studenten op jouw opleiding intensief met dat thema in aanraking komen en je sneller resultaat ziet. Vervolgens kun je je (SMART) doelen gaan stellen. De themascan helpt je daarbij. 

Welke thema kies je?

In de Gezonde School-aanpak kun je kiezen uit de gezondheidsthema's Bewegen en sport, Hygiëne, Gehoor, Mediawijsheid, Milieu en natuur, Relaties en seksualiteit, Roken, alcohol- en drugspreventie, Slaap en Welbevinden. Hoe kies je een thema? En hoe onderbouw je je keuze?

 • Wat leeft al?
  • Kijk opnieuw naar de beginsituatie (stap 1). Heb je resultaten van TestJeLeefstijl.nl? Of is de Gezonde School-matrix ingevuld? Dan kun je direct zien of een thema al stevig staat of nog aandacht verdient.
  • Op welk thema kan jouw schoollocatie een belangrijke bijdrage leveren aan een gezondere leefstijl? En studenten verder helpen in hun ontwikkeling?
  • Welk thema leeft onder studenten en medewerkers? Wat vinden zij belangrijk? Voor welk thema is de meeste draagvlak?
 • Ontwikkelingen
  • Denk ook aan actuele ontwikkelingen. Bieden die kansen? Of problemen om aan te pakken?
  • Voorbeeld: Nieuw schoolgebouw? Grijp die kans aan om de schoollocatie binnen en buiten gezonder in te richten.
  • Voorbeeld:  Wordt er in de sociale omgeving van studenten veel gerookt? Gebruik dit als aanleiding om in te zetten op roken, alcohol- en drugspreventie.
 • Lokaal beleid
  • Welk thema sluit bij speerpunten uit het gezondheidsbeleid van de gemeente en het lokale sport- of preventieakkoord?
  • Voorbeeld: in een JOGG-gemeente staan de thema’s voeding en bewegen en sport centraal.

Welke doelen wil je bereiken met je thema?

Wat wil jouw schoollocatie bereiken met het gekozen thema?

 • Themascan
  • Een themascan helpt je om doelen te bepalen. De themascan vind je op de pagina van je gekozen thema.
 • SMART
  • Formuleer elk doel zo concreet mogelijk (SMART). Zo weet je wanneer je successen kan vieren! 
  • Voorbeeld: 'Vanaf januari 2023 werkt de hele schoollocatie volgens het vernieuwde voedingsbeleid gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum.'
  • Voorbeeld: 'Voor de zomervakantie van 2023 hebben alle medewerkers een training gevolgd over bewust en actief mediagebruik.'
 • Studenten en collega's
  • Betrek studenten en collega's bij het stellen van de doelen. Zo kom je gezamenlijk tot jullie doelen en vergroot je de kans dat ze worden bereikt.

Pijlers voor een integrale aanpak

Met een integrale aanpak maak je meer impact. Daarom bestaat de Gezonde School-aanpak uit vier pijlers:

 • Educatie
  • Structurele aandacht voor je gekozen thema in de lessen. Zo kunnen studenten en medewerkers hun kennis vergroten en vaardigheden ontwikkelen.
 • Schoolomgeving
  • Aanpassingen in de fysieke én sociale omgeving stimuleren gezond gedrag. Denk bijvoorbeeld aan een gezond aanbod in de kantine of samenwerking met sportaanbieders in de wijk.
 • Signaleren
  • Herkennen van gezondheids- of leefstijlproblemen van studenten (in een vroeg stadium) en weten hoe hiermee om te gaan. Denk aan doorverwijzen naar passende hulpverlening.
 • Beleid
  • Vastleggen van alle maatregelen in het schoolbeleid. Zo borg je dat het gekozen thema blijvend aandacht krijgt.

Hoe je iedere pijler invult zie je op de pagina van je gekozen thema.

Afkijken bij ROC Da Vinci College: samenwerken in de omgeving

Binnen de school kun je aan iets werken, maar wat als buiten de school alles kan en mag? Het ROC Da Vinci College laat zien dat je snel stappen kunt zetten wanneer de school samenwerkt met andere partijen aan een gezamenlijk doel. Lees verder in ‘Geen peuk meer te zien’.

Welbevinden

In een veilig schoolklimaat heerst een fijnere sfeer, komen studenten beter tot leren en is er minder stress en verzuim.  Welbevinden wordt vaak gezien als de basis van alle thema's.

Aan de slag met Welbevinden

🗹 Wat doet jouw school al? Doe de themascan.

★ Voor dit thema kan jouw school een themacertificaat behalen.

Bewegen en sport

Uit onderzoek blijkt telkens weer dat studenten te weinig bewegen. Een gezonde geest leeft in een gezond lichaam. Werken aan bewegen en sport in het onderwijs loont!

Aan de slag met Bewegen en sport🗹 Wat doet jouw school al? Doe de themascan.

★ Voor dit thema kan jouw school een themacertificaat behalen.

Voeding

Ongezonde eetgewoonten kunnen leiden tot mentale en fysieke problemen. Aandacht voor gezonde voeding helpt studenten lekkerder in hun vel te zitten en beter te kunnen leren.

Aan de slag met Voeding🗹 Wat doet jouw school al? Doe de themascan.

★ Voor dit thema kan jouw school een themacertificaat behalen.

Roken, alcohol en drugs

Het gebruik van tabak, alcohol en drugs schaadt het jonge brein. Help de gezonde ontwikkeling van studenten door roken, alcohol- en drugsgebruik te ontmoedigen.

Roken, alcohol- en drugspreventie🗹 Wat doet jouw school al? Doe de themascan.

★ Voor dit thema kan jouw school een themacertificaat behalen.

Relaties en seksualiteit

Voor een veilig schoolklimaat en een gezonde ontwikkeling van alle studenten is het belangrijk om aandacht te besteden aan relationele en seksuele vorming.

Aan de slag: Relaties en seksualiteit🗹 Wat doet jouw school al? Doe de themascan.

★ Voor dit thema kan jouw school een themacertificaat behalen.

Milieu en natuur

Een groen schoolplein, natuureducatie, goede luchtkwaliteit en akoestiek in de klas: het vermindert stress en heeft een positieve invloed op welbevinden en concentratie.

Aan de slag met Milieu en natuur

🗹 Wat doet jouw school al? Doe de themascan.

Mediawijsheid

Bij een gezonde ontwikkeling hoort gezond gebruik van media en positief online gedrag. Denk bijvoorbeeld aan social media, gaming, privacy en online pesten.

Naar Mediawijsheid🗹 Wat doet jouw school al? Doe de themascan.

Slaap

Een goede nachtrust is essentieel voor gezonde hersenen. Voor de ontwikkeling van studenten is het belangrijk om aandacht te besteden aan slaap.

Aan de slag met Slaap

🗹 Wat doet jouw school al? Doe de themascan.

Gehoor

Gehoorschade kan de leerprestaties negatief beïnvloeden en grote impact hebben op het leven. Sommige studenten lopen extra risico door hun toekomstige beroep.

Aan de slag met Gehoor

🗹 Wat doet jouw school al? Doe de themascan.

Hygiëne

Een goede hygiëne voorkomt verspreiding van ziekteverwekkers en helpt studenten en medewerkers gezond en fit te houden en ziekteverzuim te voorkomen.

Aan de slag: Hygiëne

🗹 Wat doet jouw school al? Doe de themascan.