Door één gezondheidsthema te kiezen om aan te werken, zorg je ervoor dat studenten op jouw opleiding intensief met dat thema in aanraking komen en je sneller resultaat ziet. Hieronder lees je verder over:

De thema's

Bewegen en sport

Bewegen en sport

Hygiëne

Hygiëne

Gehoor

Gehoor

Mediawijsheid

Mediawijsheid

Milieu en natuur

Milieu en natuur

Relaties en seksualiteit

Relaties en seksualiteit

Roken, alcohol- en drugspreventie

Roken, alcohol- en drugspreventie

Slaap

Slaap

Voeding

Voeding

Welbevinden

Welbevinden

Een thema kiezen

Hoe kies je een thema en hoe onderbouw je je keuze?

 • Gebruik de in kaart gebrachte beginsituatie uit stap 1 van het stappenplan voor mbo om een thema te kiezen. Staan er de resultaten in van TestJeLeefstijl.nl? Of is de Gezonde School-matrix ingevuld? Dan kun je in één oogopslag zien of een thema al stevig staat of nog aandacht verdient. Op welk thema kan jouw schoollocatie een belangrijke bijdrage leveren aan een gezondere leefstijl en studenten verder helpen in hun ontwikkeling?
 • Kies een thema dat leeft onder studenten (en medewerkers). Wat vinden zij belangrijk en voor welk thema is het meeste draagvlak?
 • Denk ook aan actuele ontwikkelingen. Bieden die kansen of moeten er juist problemen worden aangepakt? Een paar voorbeelden:
  • Krijgt jouw schoollocatie een nieuw gebouw? Grijp die kans aan om de schoollocatie binnen en buiten gezonder in te richten.
  • Wordt er in de sociale omgeving van studenten veel gerookt? Gebruik dit als aanleiding om in te zetten op het thema Roken, alcohol- en drugspreventie.
  • Kies een thema dat aansluit bij speerpunten uit het gezondheidsbeleid van de gemeente en het lokale sport- of preventieakkoord. In bijvoorbeeld een JOGG-gemeente staan de thema’s Voeding en Bewegen en sport centraal.

Zet in op alle vier de pijlers

Wil je succesvol werken aan een gezondheidsthema? Met een integrale aanpak maak je meer impact. Daarom bestaat de Gezonde School-aanpak uit vier pijlers. Welke pijlers zijn dat en hoe maak je daar werk van?

 • Educatie: Zorg voor structurele aandacht voor het gekozen thema in de lessen. Zo kunnen studenten en medewerkers hun kennis vergroten en vaardigheden ontwikkelen.
 • Schoolomgeving: Door aanpassingen in de fysieke én sociale omgeving stimuleer je gezond gedrag van de studenten. Denk bijvoorbeeld aan een gezond aanbod in de kantine of een samenwerking met sportaanbieders in de wijk.
 • Signaleren: Het is belangrijk dat medewerkers gezondheids- of leefstijlproblemen van studenten (in een vroeg stadium) herkennen en weten hoe ze hiermee moeten omgaan. Denk aan doorverwijzen naar passende hulpverlening.
 • Beleid: Leg alle maatregelen voor de gezondheid van studenten en medewerkers vast in het schoolbeleid. Zo borg je dat het gekozen thema blijvend aandacht krijgt.

Tip: doe ideeën op

Jouw schoollocatie heeft een thema gekozen en je wilt invulling geven aan alle vier de pijlers. Wat kun je doen? Bekijk de tips voor werken aan gezondheidsthema’s in het mbo.

Kies doelen

Wat wil jouw schoollocatie bereiken met het gekozen thema? Een themascan helpt je om doelen te bepalen. Zorg ervoor dat je elk doel zo concreet mogelijk (SMART) formuleert, zodat je weet wanneer je successen kan vieren! Betrek studenten en collega's bij het stellen van de doelen. Zij hebben misschien aanvullingen of opmerkingen. Zo kom je gezamenlijk tot jullie doelen en vergroot je de kans dat ze worden bereikt.

Tip: gebruik een themascan

Je kunt een themascan gebruiken om doelen te bepalen. Je kiest een thema, vult de scan in om te kijken waar jouw schoollocatie staat en gebruikt dit bij het opstellen van doelen. Laat de themascan invullen door meerdere personen (denk ook aan de studenten!) en deel onderling de uitkomsten. Zo kom je gezamenlijk tot doelen die breed gedragen worden.

Voorbeelden van SMART/concrete doelen

 • Voorbeeld 1: 'Vanaf januari 2023 werkt de hele schoollocatie volgens het vernieuwde voedingsbeleid gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum.'
 • Voorbeeld 2: 'Voor de zomervakantie van 2023 hebben alle medewerkers een training gevolgd over bewust en actief mediagebruik.'

Afkijken bij ROC Da Vinci College: samenwerken in de omgeving

Binnen de school kun je aan iets werken, maar wat als buiten de school alles kan en mag? Het ROC Da Vinci College laat zien dat je snel stappen kunt zetten wanneer de school samenwerkt met andere partijen aan een gezamenlijk doel. Lees verder in ‘Geen peuk meer te zien’.