Hangjongeren

Docenten informeren over drugsgebruik is de basis

"Tijdens het vak ‘Burgerschap’ vullen alle studenten een leefstijltest in. Hierin staan vragen in over sport, voeding, alcohol, drugsgebruik en meer. Op basis van de resultaten viel op, dat in één van de teams het drugsgebruik hoger was dan gemiddeld. En hier gaan we mee aan de slag."

Aan het woord is Sanne Verhagen, teammanager van het ROC in Nijmegen.

Signalen van docenten

“Naast de resultaten van de leefstijltest vangen docenten allerlei signalen op. Zo hebben sommige studenten moeite om maandag op tijd op school te zijn, kunnen de studenten zich moeilijk concentreren, of zijn er fysieke signalen (sufheid, rode ogen) die kunnen wijzen op drugsgebruik. Ook zijn er soms vermoedens dat er in de pauze ‘iets’ gebruikt wordt. We zijn toen gestart met het informeren en trainen van docenten op dit gebied.

Informeren van docenten door de experts

Vanuit de school is er contact gezocht met de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) en met IRIS Zorg. IRIS zorg is een organisatie die zich bezig houdt met verslavingszorg. Zij begeleiden allerlei trajecten waaronder scholen die met verslavingsproblematiek te maken hebben. We zijn begonnen met het trainen van het team. Om kennis te vergroten rondom drugsgebruik: welke middelen zijn er, wat zijn de signalen, wat zijn gevolgen etc.

Daarnaast volgden de docenten onder leiding van een sociaal verpleegkundige een e-learning module over alcohol en middelengebruik.

Uitwisseling onder docenten

Docenten hebben ook behoefte om dit soort zaken met elkaar te bespreken. Het draagvlak is groot onder de docenten omdat zij zelf soms onthand zijn met de situatie. Daarom bespreken we nu tijdens elk team overleg een casus uit onze eigen schoolpraktijk. Op deze manier leren we veel van elkaar.

En hoe nu verder?

Docenten gaan een vervolg op de e-learning module volgen. In deze module komt onder andere aan bod hoe je het gesprek aan gaat met de studenten. Hoe bespreek je met studenten het drugsgebruik, zonder dat het afstotend werkt en je het tegenovergestelde resultaat bereikt”.

succesfactoren

  • Sluit aan bij wat er leeft onder de docenten.
  • Betrek de expert (IRIS zorg en GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)).