Meer dan sponsoring

Bij publiek-private samenwerking (PPS) gaat het om een samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven. Risico’s, verantwoordelijkheden, middelen en bevoegdheden worden gedeeld om een gemeenschappelijk en maatschappelijk doel te bereiken. PPS is meer dan sponsoring. Het gaat ook om mensen (kennis en expertise), massa (netwerken en samenwerken), middelen (faciliteiten en goederen), media (communicatie en marketing) en munten (financieel).

Lees meer over de kansen die PPS biedt voor een Gezonde School.

Publiek-private samenwerking en MultiMove

PPS publiek-private samenwerking

MultiMove is een onderwijsconcept van ROC West-Brabant. Het is een verplicht lesprogramma dat studenten (en medewerkers) een duwtje in de rug geeft richting een gezonde leefstijl.

"De bedrijven waar uitstromende studenten aan de slag gaan, zijn gebaat bij duurzaam vitale werknemers. Dat zijn studenten die zichzelf verantwoordelijk achten voor de eigen gezondheid en die kennis hebben over en inzicht hebben in veilige, fysieke aspecten van het beroep."
- Jef Mahieu, projectleider Multimove, ROC West-Brabant.

Mbo als werkplaats

PPS Mbo als werkplaats

School als Werkplaats is een samenwerking tussen het Friesland College, de gemeente Leeuwarden, provincie Friesland, het ANBI-fonds van de Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) en (eerste- en tweedelijns) jeugdzorg en welzijnsinstellingen in Leeuwarden.

 

De opgestelde doelstellingen van SAW:

  1. Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten door preventief in te zetten op schoolverzuim.
  2. Inzet van zwaardere (duurdere) tweedelijnszorg verminderen.
  3. Gezamenlijk de aansluiting binnen de keten van jeugdhulp/-zorgverlening verbeteren.
  4. Het ontwikkelen en verbeteren van het pedagogische repertoire van docenten zodat zij problematiek bij de studenten eerder en beter signaleren.