Sportzaal ROC Menso Alting

Dit schooljaar is ROC Menso Alting Zwolle gestart met het realiseren van een Gezonde School. Het doel is om binnen twee jaar te spreken van een Gezonde School. Wat verstaat ROC Menso Alting Zwolle hieronder en wat kost dat eigenlijk? ROC Menso Alting Zwolle is een onderdeel van Landstede Groep. Deze onderwijsgroep, gevestigd in het Noorden van Nederland, staat bekend om de aandacht voor Sport en Gezondheid. In tegenstelling tot andere mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-locaties van Landstede Groep ontbrak het aan een beleid om te komen tot een Gezonde School. De andere mbomiddelbaar beroepsonderwijs-locaties van Landstede Groep beschikken sinds kort over het vignet Gezonde School met het themacertificaat Sport en bewegen en Voeding. De directie van ROC Menso Alting ziet het als belangrijke kracht van een school wanneer deze gezondheid en sport als prioriteit heeft.

De start...

Voor de zomervakantie 2014 is men daarom gestart met een projectplan met een doorlooptijd van twee schooljaren. De uitgangspunten die passen bij ROC Menso Alting Zwolle zijn meegenomen. Menso Alting Zwolle hanteert namelijk als motto ‘Ontmoet elkaar’. Juist vanuit de werkelijke ontmoeting met de ander kun je leren. Dit is de visie die past bij de Christelijke identiteit van de school. De thema’s die centraal staan binnen het project zijn sport en voeding. Een groot bijkomend voordeel voor de directie is de mogelijkheid om gebruik te maken van de mogelijkheid tot het aanvragen van taakuren binnen het ondersteuningsaanbod 2014 en 2015.

Er is een Gezonde School-coördinator aangesteld

Na toekenning heeft directie besloten om dit bedrag aan te vullen en zo kwam er begin huidige schooljaar 0,2 fte (320 uur) vrij om een Gezonde School-coördinator aan te stellen.De coördinator afkomstig vanuit de school is nu ruim acht maanden onderweg met het uitvoeren van het projectplan, de volgende resultaten zijn gerealiseerd:

 • Het organiseren van de Fittest en Testjeleefstijl voor alle 1e jaars studenten.
 • Het organiseren van drie sportdagen binnen de thema’s: samenwerken, teamspelen en beachsporten (elkaar ontmoeten binnen context bewegen en sport).
 • VitaalMBO integreren binnen Loopbaan en Burgerschap.
 • Docenten Loopbaan en Burgerschap zijn in staat om les te geven in de lessen binnen VitaalMBO (Doel: handelingsverlegenheid verkleinen en methoden aanreiken).
 • Komen tot een Gezonde Schoolkantine.
 • Medewerkers motiveren om gebruik te maken van het gratis sport- en leefstijlaanbod.
 • Deelnemen aan één Nederlands Kampioenschap mbo.

Een mooi programma! Maar nu de cijfers…

Wellicht wilt u ook starten met Gezonde School. We geven u een beeld van wat dit ongeveer gekost heeft bij ROC Menso Alting Zwolle. Maar ieder onderwijstype heeft natuurlijk andere kenmerken en iedere school richt Gezonde School op zijn manier in. Dit is dus een indicatie en kan op uw school anders zijn.

De cijfers op een rij:

 • Het aanstellen van een coördinator Gezonde School voor 0,2 fte kost € 11.000 (docent schaal LB). Met hulp vanuit het ondersteuningsaanbod zijn de kosten na toekenning taakuren (€ 6000) in 2014 teruggebracht naar € 5.000 voor een schooljaar.
 • In het schooljaar 2014 hebben 182 eerstejaarsstudenten Testjeleefstijl uitgevoerd. Kosten € 3,50 per student, in totaal € 637.
 • Voor het organiseren van drie sportdagen is eenbudget van € 3.000 gereserveerd.
 • Docenten Loopbaan en Burgerschap zijn in 2014 een dagdeel geschoold in het gebruiken van VitaalMBO. Hiervoor is een bedrijf ingeschakeld, totale kosten zijn € 300. In 2015 zijn de kosten vergelijkbaar.
 • Het aanpassen van de kantine naar een Gezonde Kantine vraagt een investering. Zoals andere kantines binnen Landstede mbo kiest ook Menso Alting voor de Gezonde Schoolkantine formule van een landelijke groothandel . Deze formule hanteert de richtlijnen van de Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum. De abonnementskosten voor de formule min de investering vanuit de groothandel resulteert in een kostenpost van ongeveer € 800 voor drie schooljaren. Verder is er een eenmalige investering in apparatuur van € 2.200 (Smoothiemaker, tosti-ijzer, extra koelcapaciteit).
 • Voor het aanvragen van een vignet Gezonde School betaalt de school (per locatie) eenmalig € 150. Binnen de geldigheidsduur van drie jaar na het behalen van het eerste themacertificaat mag de school kosteloos meerdere themacertificaten aanvragen.

tabel kosten

Kosten 2014 Kosten 2015
 • Personeelskosten € 11.000 - € 6.000 (bijdrage) = € 5.000
 • Activiteitenkosten € 3.000
 • Testjeleefstijl € 637
 • Training € 300
 • Gezonde Kantine € 2.466
 • Personeelskosten € 11.000
 • Activiteitkosten € 3.000
 • Testjeleefstijl € 637
 • Gezonde Kantine € 244
 • Vignet Gezonde School € 150
Totaal in 2014: € 11.403 Totaal in 2015: € 15.031

De kosten zijn ook in 2016 vergelijkbaar met 2015. Enige kostenpost die wegvalt, is die van het vignet Gezonde School.

En wat levert het op?

Draagvlak voor het project is ontzettend belangrijk om het project uiteindelijk beleidsmatig structureel in te bedden. Hierbij zijn de reacties van studenten en docenten essentieel.

Het uitvoeren van het projectplan heeft veel opgeleverd:

 • Medewerker Studie, Loopbaan en Begeleiding (zorg): De Fittest en Testjeleefstijl hebben een nauwkeurig beeld opgeleverd van de actuele gezondheidssituatie bij studenten. We snappen nu beter waar enkele problemen met studenten vandaan komen; leefstijl dus.
 • Coördinator Gezonde School: Het enthousiasme is groot bij studenten, wat zich vertaalt naar een toegenomen tevredenheid van studenten. Coaches ervaren een verbeterde cohesie in de klassen en aanknopingspunten om leefstijl bespreekbaar te maken.
 • Docent Loopbaan en Burgerschap: Docenten Loopbaan en Burgerschap zijn afgestapt van de boekmethode Loopbaan en Burgerschap en overgestapt op de interactieve lessen van VitaalMBO. In de lessen spreken we over het onderwerp in plaats van alleen overdragen van kennis.
 • Directie: We verzorgen een kwalitatief programma wat aansluit bij de eisen vanuit Loopbaan en Burgerschap dimensie 4.
 • Gezonde School coördinator: De lessen Leefstijl en sportdagen creëren draagvlak en studenten snappen waarom een Gezonde Kantine belangrijk is.
 • Medewerker Marketing en Communicatie: De activiteiten zijn dynamisch en lenen zich daarom uitstekend om communicatief uit te vergroten. Dit doen we, omdat aankomend studenten dan eerder voor Menso Alting Zwolle kiezen.

Reacties van studenten:

 • Wat leuk om te sporten met klasgenoten. Eens een keer niet in dat klaslokaal.
 • Ik wist niet dat een glas cola zoveel suikerklontjes heeft. Door de lessen leefstijl moest ik toch even nadenken over keuzes die ik vanaf het begin van het schooljaar maak in de kantine.
 • Sporten is altijd leuk! En dan kan het ook nog op school.
 • Het samenwerkingsprogramma was leuk, maar wel koud zo in de ochtend.

Reacties van docenten:

 • De studenten zijn enthousiast. Zowel de fittest als de sportactiviteiten werden door de studenten als tof en gaaf ervaren. De kou mocht de pret tijdens het buitenprogramma gericht op samenwerken niet drukken. Elementen als samenwerken kwamen zowel in de fittest als tijdens de sportactiviteiten mooi naar voren. Studenten hebben elkaar ontmoet en elkaar leren kennen van een andere kant en in een andere setting.
 • Voor mij waren de mooiste momenten de momenten waarin het samenwerken tussen de studenten naar voren kwam. Mooi om te zien hoe ze elkaar hielpen, elkaar steunden en aanmoedigden tijdens de fittest en andere sportactiviteiten.
 • Geslaagd project.. Eindelijk aandacht voor sport en gezondheid bij Menso Alting Zwolle! Iedereen is enthousiast.

Hoe ziet uw Gezonde School eruit? En wat zijn uw kosten? Reageer op dit artikel via info@gezondeschool.nl!

Meer weten?