U bent hier

Zit met Pit!

Zit met Pit! is een klassikaal lesprogramma voor kinderen vanaf groep 5, gericht op het aanleren van een goede (werk)houding tijdens het werken met tablets en/of laptops in combinatie met gezond gedrag rondom beeldschermgebruik. De 4 lessen van 45 minuten worden in de klas gegeven door een fysio- oefen- of ergotherapeut. Zowel de leerkracht als ouders worden actief bij het programma betrokken door middel van ouderbrieven, tips en adviezen.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Gezond Digitaal BV
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Yolanda van Hoorninfo@zitmetpit.nl0622958472
Doel

De leerkracht krijgt tips en adviezen over de (werk)houding tijdens het gebruik van tablets en/of laptops in de klas en het integreren van meer beweging tijdens de reguliere lessen. Kinderen leren waarom een goede zithouding belangrijk is, het belang van pauzegedrag, waarom bewegen nodig is en wat de oorzaak van pijnklachten kan zijn.

Groep
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding
 • Spelvormen
 • Overige middelen en materialen

De lessen zijn online en worden door de therapeut op het digibord gepresenteerd. De kinderen werken met een werkboekje en ontvangen na afloop een diploma. De ouderbrieven zijn digitaal en kunnen door de school digitaal naar de ouders verstuurd worden. Kinderen maken voorafgaand aan les 1 een online kennistoets. Na afloop van de laatste les maken ze diezelfde toets nogmaals zodat resultaten meetbaar zijn op kennisniveau.

Thema
 • Sport en beweging
 • Houding en beweging
Ouderbetrokkenheid Ja
 • Ouderavond
 • Na afloop van iedere les krijgen de ouders een lesbrief.
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Signaleren
 • Gezondheidseducatie
Wanneer uit te voeren?
 • Tijdens de les
 • Thuis
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Nee

De lessen worden in de klas gegeven door een fysio- oefen- of ergotherapeut uit de directe omgeving van de school. Deze therapeut heeft zich aangesloten bij Zit met Pit! en is hiervoor geschoold. Wij noemen deze therapeuten ook wel Pit!Therapeuten. Dit zijn altijd professionals, geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici waardoor kwaliteit gegarandeerd is. Het zijn specialisten op het gebied van houding en beweging voor kinderen. 

Door wie uit te voeren op school?
 • Anders
 • De lessen worden in de klas gegeven door een fysio- oefen- of ergotherapeut uit de directe omgeving van de school. Deze therapeut heeft zich aangesloten bij Zit met Pit! en is hiervoor geschoold. Wij noemen deze therapeuten ook wel Pit!Therapeuten. Dit zijn altijd professionals, geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici waardoor kwaliteit gegarandeerd is. Het zijn specialisten op het gebied van houding en beweging voor kinderen.

Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Minder dan 10 uur

Zit met Pit! is een kant en klaar lesprogramma wat voor de leerkracht geen voorbereidingstijd kost. De 4 lessen duren 45 minuten per les, waarbij de leerkracht aanwezig blijft in de klas tijdens de lessen. Voorafgaand aan les 1 maken de kinderen een online kennistoets, waarvoor de leerkracht een link ontvangt. Diezelfde toets maken de kinderen na afloop van de laatste les. Kinderen zijn gemiddeld 5 minuten bezig met deze toets.

Gemiddelde optionele tijd die het de school kost

Het verzorgen van een ouderavond over het onderwerp is optioneel. 

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Tussen €250 tot €500

De kosten zijn afhankelijk van het aantal groepen waar de lessen ingezet gaan worden.

Beoordeling Goed beschreven