U bent hier

KIES – kinderen in echtscheidingssituaties

Dit lesprogramma voor leerlingen van gescheiden ouders leert ze onder andere de scheiding te verwerken en weer grip te krijgen op het leven. Het programma bestaat uit verschillende werkvormen, zoals een rollenspel, gesprekken en opdrachten. Voor ouders is er een informatiebijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst, voor het schoolteam een studiebijeenkomst.

Kenmerk

Omschrijving

Eigenaar Expertise Centrum Kind en Scheiding
Website
Aan de slag
NaamE-mailadresTelefoonnummer
Nelly Snels-Dolronnelly@kiesvoorhetkind.nl-
Doel

Individuele en groepscoaching bij problemen bij kinderen en jongeren als gevolg van een echtscheiding. Problemen signaleren, voorkomen en begeleiden.

Groep
 • Groep 1
 • Groep 2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
Materiaal
 • Lesmateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Handleiding

KIES-coaches kunnen gebruikmaken van een theoriemap met achtergrondinformatie en een praktijkmap met een uitwerking van alle bijeenkomsten voor kinderen en ouders.

Thema
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Relaties en seksualiteit
 • Echtscheiding
Ouderbetrokkenheid Nee
Activiteit is gericht op Hier ziet u op welke pijlers de activiteit is gericht. De aanpak Gezonde School onderscheidt vier pijlers: signalering, gezondheidseducatie, omgeving en beleid.
 • Signaleren
 • Omgeving
 • Gezondheidseducatie
Aanvullende activiteit Deze activiteit kunt u aanvullend op de huidige activiteit uitvoeren. Het doen van een aanvullende activiteit versterkt het effect.
Activiteit is zelfstandig door een school uit te voeren Nee

KIES wordt gegeven en begeleid door een speciaal getrainde en gecertificeerde KIES-coach op school onder schooltijd of bij bijvoorbeeld CJ&G of andere instantie.

Door wie uit te voeren op school?
 • Begeleider
 • Anders
 • Speciaal getrainde KIES-coaches kunnen professionals zijn zoals intern begeleider, SMW, leerkracht met zorgtaken, vertrouwenspersoon/coach, speltherapeut, psycholoog en orthopedagoog.

Tijdsbesteding Indicatie van het minimaal aantal uren nodig voor training/opleiding, voorbereiding en uitvoering van de interventie. Minder dan 10 uur

Er is een aantal contactmomenten en afspraken met school. Ook zijn er 8 bijeenkomsten van 1 uur voor de KIES-groepen, is er ouderinformatie en een evaluatiemoment.

Waar is ondersteuning is beschikbaar?
 • Eigenaar activiteit
 • KIES-coaches
Indicatie vaste kosten Minimale kosten van de activiteit, inclusief BTW, per schooljaar, voor alle klassen in een school van gemiddelde omvang (220 leerlingen). Minder dan €500

Trainingskosten tot KIES-Coach: 1395,- euro exclusief BTW. Kosten van draaien van de KIES-groepen: wordt veelal gesubsidieerd door gemeente 

Beoordeling Goed onderbouwd