De test Hoe gezond is jouw school? geeft een beeld van hoe het werken aan gezondheid op jouw school ervoor staat. Je ziet waar jouw school al aandacht aan besteedt en wat jij en je collega’s nog meer kunnen doen om de leefstijl van jullie leerlingen of studenten te verbeteren.

Hoe werkt de test?

Je kunt de test voor één of meerdere gezondheidsthema’s invullen. Het invullen van de test kost maar een paar minuten tijd.

Wie kan de test invullen?

De test kan worden ingevuld door een:

  • leerkracht/docent
  • directeur
  • gezondheidsprofessional
  • intern begeleider
  • ouder/verzorger.

Tip: bespreek de uitslag samen

Het werkt goed als meerdere personen de test invullen. Leg de uitslag van iedereen naast elkaar en bespreek samen wat jullie zouden kunnen doen om de school (nog) gezonder te maken.

Po

> Doe de test voor primair onderwijs

So

> Doe de test voor speciaal onderwijs

Vo

> Doe de test voor voortgezet onderwijs

Mbo

> Doe de test voor mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs )