Ingezonden door: Valuascollege - Venlo

We hebben het gedachtegoed van positieve gezondheid (deel) geïntegreerd in het lesprogramma. Voor het thema mentaal welbevinden geven we twee lesuren in de week over aandacht voor gevoelens en gedachten.

Waarom werkt deze Gouden Tip?

Veel jongeren hebben last van stress, prestatiedruk, eenzaamheid en onzekerheid. Tijdens de wekelijkse lessen wordt hierover gepraat en krijgen de leerlingen handvatten voor meer veerkracht en zelfvertrouwen. Zo ontstaat ook een veilige sfeer in de klas.

Wat merk je aan leerlingen/studenten?

Leerlingen ervaren het als prettig. Ze moeten er wel aan wennen. Uit de evaluatie blijkt dat ze de handvatten daadwerkelijk gebruiken, ze rustiger zijn in hun hoofd, leren problemen van anderen beter te begrijpen en zijn bewuster bezig met hun gevoelens en gedachten.

Zo gaat mijn school verder met deze Gouden Tip

We zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuwe curriculum. Hier komt nog meer aandacht voor persoonsvorming. Het gedachtegoed van positieve gezondheid blijft de leidraad.

Dit is ons advies aan andere scholen

Help de leerlingen met een gezonde emotionele ontwikkeling en daardoor betere cognitieve resultaten.