Goed bezig!

Welkom bij Gezonde School

Heeft jouw school het vignet Gezonde School behaald? Elke Gezonde School laat zien dat de school succesvol werk maakt van een gezonde leefstijl voor leerlingen of studenten. Gezonde Scholen herken je aan de plaquette van Gezonde School: het bordje aan de gevel van de schoolmuur.

Hieronder lees je over:

Zoek jouw school

 Is jouw school een Gezonde School? Of wil je zien welke Gezonde Scholen er in de buurt zijn?

Zoek een Gezonde School op de kaart

Een voorbeeld van de kaart met Gezonde Scholen

Jouw school, een gezonde school

Alle scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs en mbo kunnen een Gezonde School worden. Er zijn al heel wat Gezonde Scholen in Nederland te vinden. Dit zie je terug in de kaart met Gezonde Scholen. Op de kaart zie je per school ook aan welke gezondheidsthema’s de succesvol al school werkt. Voor deze thema's heeft de School School themacertificaten behaald.

Gezonde Scholen volgen de Gezonde School-aanpak. Hiermee werken ze structureel en planmatig aan een gezonde leefstijl van hun leerlingen of studenten. Het gekozen gezondheidsthema komt daardoor op allerlei manieren terug in en rond de school: in de lessen, in de schoolomgeving, in het signaleren van problemen, en in het schoolbeleid. Zo hebben de inspanningen voor een gezonde leefstijl de grootste kans op blijvende resultaten!

Werken aan een gezonde leefstijl in en om de school is winst voor alle leerlingen en studenten. Want als zij lekker in hun vel zitten, functioneren ze beter. Zo kunnen ze beter leren en met elkaar omgaan. Op een Gezonde School leren leerlingen en studenten gezonde keuzes maken, voor nu en voor later.

Filmpje over wat Gezonde School is

Gezonde Scholen op de kaart

De thema’s waarvoor een school een themacertificaat kan behalen zijn:

 • Bewegen en sport
 • Milieu en natuur (alleen voor scholen in het primair onderwijs en speciaal onderwijs)
 • Relaties en seksualiteit
 • Roken, alcohol- en drugspreventie (alleen voor scholen in het speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo)
 • Voeding
 • Welbevinden

Op de kaart met Gezonde Scholen kun je de naam van jouw school zoeken. Als jouw school een Gezonde School is, staat hij op de kaart. Je kunt dan zien welke themacertificaten de school heeft behaald.

De beoordelingen voor de themacertificaten worden uitgevoerd door externe kennispartners. Zij beoordelen scholen op hun inspanningen voor een gezonde leefstijl op een bepaald gezondheidsthema. Deze kennispartners zijn:

 • het Voedingscentrum (thema Voeding);
 • SOA Aids Nederland en Rutgers (thema Relaties en seksualiteit);
 • KVLO (thema Bewegen en sport);
 • het Trimbos-instituut (thema Roken, alcohol- en drugspreventie en Welbevinden);
 • GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) IJsselland (thema Milieu en natuur).

Over Gezonde School

Het programma Gezonde School is een samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, GGD GHOR Nederland en het RIVM. Binnen het programma wordt nauw samengewerkt met onder meer de GGD’en, kennispartners op­ het ­gebied­ van ­een ­gezonde ­leefstijl, ­gezondheidsfondsen­ en maatschappelijke ­organisaties.

Het programma Gezonde School wordt (financieel) mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,­ het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,­ het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en­ het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bekijk een overzicht van de partners van Gezonde School

Samen maken we een gezonde leefstijl vanzelfsprekend

Even spieken hoe andere scholen een gezonde leefstijl vanzelfsprekend maken? Lees hun verhalen en doe inspiratie op!

Naar de praktijkvoorbeelden

Blijf op de hoogte

Wil je het laatste nieuws over een gezonde leefstijl op school niet missen?Meld je aan voor de nieuwsbrief van Gezonde School