Titel Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland
Publicatietype Reference
Year of Publication 2010
Auteurs Van Dorsselaer S, De Looze M, Vermeulen-Smit E, De Roos S, Verdurmen J, TerBogt T
Secondary Title Utrecht: Trimbos-instituut, 2010