Binnen het onderdeel ondersteuning bij Gezonde School-activiteiten krijgt een school een financiële bijdrage of gratis deskundige begeleiding. De ondersteuning verschilt per activiteit. 

Let op

Let op: Het ondersteuningsaanbod is gesloten. Het is niet meer mogelijk om ondersteuning bij Gezonde School-activiteiten aan te vragen.

Activiteitenoverzicht per schooltype

Meer weten over wat scholen precies konden aanvragen? Lees dan de toelichting per onderwijstype:

Bijdrage in de kosten: mooie kans om te starten met een nieuwe activiteit

Bij sommige activiteiten bevat dit aanbod een bijdrage van 50% (maximaal 2000,- euro) in de kosten van de uitvoering. Dit geldt voor activiteiten vanaf 100,- euro. Aan de financiële tegemoetkoming zijn voorwaarden verbonden. Zo geldt voor alle activiteiten dat de kosten daadwerkelijk gemaakt moeten worden in het schooljaar 2015-2016. Daarnaast kunnen per activiteit de voorwaarden variëren. Let ook goed op de startdatum, als u eerder start dan in het keuzemenu is aangegeven, vervalt de bijdrage.

Begeleiding bij de uitvoering van een activiteit: inspiratie en advies

Voor een aantal activiteiten kunt u kiezen voor professionele begeleiding bij het uitvoeren ervan. Dit zorgt voor:

  • verhoging van de kwaliteit van de activiteit,
  • meer draagvlak in het team,
  • vermindering van de werklast voor docenten,
  • meer draagvlak bij de ouders.

Dit aanbod geldt ook voor scholen die al ervaring hebben met de activiteit. In dat geval spitst het advies zich toe op praktische tips en hulp bij voortzetting van de activiteiten of advies over overige activiteiten rond het thema.

En geldt alleen wanneer de activiteit uitgevoerd wordt in het schooljaar 2015-2016. Per activiteit kunt u de voorwaarden en invulling van de begeleiding nakijken in het overzicht.

Meer over het ondersteuningsaanbod