Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.

Stappenplan naar een vignet Gezonde School

  1. Check ter voorbereiding de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat dat u wilt aanvragen.
  2.  Registreer uw school in het aanvraagsysteem van vignet Gezonde school.
  3.  Vul de vragenlijst van het themacertificaat online in. 
  4.  Na het versturen van de vragenlijst zal de partner van het thema de vragenlijst binnen 6 weken beoordelen.

De aanvraagprocedure verloopt als volgt:

  • De partner van het thema beoordeelt de aanvraag binnen 6 weken na het indienen van de vragenlijst.
  • De beoordelaar kan de aanvraag te minimaal vinden en kan om extra informatie vragen. U krijgt dan hiervan een melding.
  • Gezonde School controleert de beoordelingsprocedure en stelt vast of het vignet wordt toegekend of afgewezen.
  • Indien de aanvraag is toegekend, ontvangt u het certificaat en de plaquette. In overleg met uw GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst   of gemeente kiest u een goed moment voor uitreiking van de plaquette.
  • Indien uw aanvraag is afgewezen, ontvangt u een afwijzingsbrief met onderbouwde uitleg. U kunt hiertegen bezwaar maken.

Kosten

U betaalt €150 voor het eerste themacertificaat. Tijdens de geldigheidsduur van drie jaar van uw eerste themacertificaat kunt u meerdere themacertificaten kosteloos aanvragen. De kosten zijn voor de beoordeling van de aanvraag. U betaalt alleen wanneer de aanvraag is goedgekeurd, als uw aanvraag is afgekeurd betaalt u niets.

Na drie jaar vervalt het themacertificaat. Als u het themacertificaat opnieuw aanvraagt betaalt u €50, de themacertifcaten die u daarna verlengt zijn kosteloos. 

Let op: dit geldt alleen als u binnen drie maanden vóór de afloopdatum van het themacertificaat een aanvraag indient. Wanneer u na afloopdatum een aanvraag indient, betaalt u €150.

Heeft u voor meerdere school-locaties het vignet aangevraagd? Dan betaalt u per school-locatie.

Themacertificaat verlengen

Wilt u na het termijn van drie jaar een themacertificaat verlengen? Dan dient u opnieuw een aanvraag in door de vragenlijst van het betreffende thema in te vullen. De nieuwe vragenlijst is drie maanden voor de verloopdatum van het themacertificaat in uw dashboard te vinden. U ontvangt automatisch een e-mail als uw themacertificaat binnen zes maanden verloopt. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een nieuw certificaat en bij een eerste themacertificaat ook een nieuwe plaquette.

Meer informatie over het vignet Gezonde School en het verlengen van een themacertificaat vindt u bij de Veelgestelde vragen.

Audit

Om de kwaliteit van vignet Gezonde School te behouden, kan uw school bezocht worden voor een audit. Audits vinden plaats op basis van een steekproef. De school wordt vooraf geïnformeerd wanneer de audit plaatsvindt. De ingevulde themavragenlijst vormt de basis voor de audit. Tijdens deze audit wordt getoetst of de antwoorden op de vragen overeenkomen met de praktijksituatie en de beschikbare (beleids)documenten. Soms vindt er een audit plaats naar aanleiding van een signaal van derden (bijvoorbeeld ouders, inspectie of GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst ), op verzoek van een school of een beoordelaar. Bij een negatieve beoordeling krijgt de school drie maanden de tijd om verbeterpunten door te voeren. Voldoet een school na de drie maanden nog niet aan de criteria, dan wordt het themacertificaat ingetrokken. Audits kunnen het hele jaar door plaatsvinden. De betreffende school wordt hierover tijdig geïnformeerd.