Effectief én efficiënt werken aan gezondheid vraagt om het maken van duidelijke keuzes. Begin met de belangrijkste thema's en breid uw aanpak stap voor stap uit.

Meer effect halen uit het werken aan een gezonde leefstijl

Wat u in de klas aan activiteiten onderneemt op het gebied van gezondheidsbevordering is een belangrijk onderdeel van de Gezonde School-aanpak. Maar deze aanpak biedt u een breder perspectief. Het helpt u om structureel te werken aan de gezondheid van studenten en medewerkers. Lees op de pagina Schoolbeleid hoe u met de Gezonde School-aanpak een Gezonde School kunt worden.

Behaal het vignet Gezonde School!

Als uw school binnen een gekozen thema alle pijlers van Gezonde School op orde heeft, kunt u voor dit thema het themacertificaat van het vignet Gezonde School aanvragen. Met het vignet Gezonde School laat een school zien dat zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die is opgesteld door extern deskundigen zoals het Voedingscentrum, KVLO Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: http://www.kvlo.nl/  en het Trimbos-instituut.

Tip: Vitaal burgerschap mbo

Kijk op burgerschapmbo.nl ook eens naar de gratis lesmaterialen die speciaal geschreven zijn voor het mbo middelbaar beroepsonderwijs .