Beeldmerk met de tekst Gezonde Relaties & Seksualiteit


Aandacht voor relaties en seksualiteit is al vanaf jonge leeftijd belangrijk. Zowel thuis als op school. Hierdoor krijgen kinderen en jongeren op tijd informatie over onderwerpen als gezonde relaties, veilig vrijen en zwangerschap. Ook durven zij vragen te stellen over onderwerpen zoals diversiteit, wensen en grenzen. Dit draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling. Het kabinet zet hier stevig op in, ook met als doel onbedoelde zwangerschappen te voorkomen. Eén van de maatregelen is de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Deze regeling is gericht op het stimuleren en ondersteunen van scholen die aandacht willen besteden aan gezonde relaties en seksualiteit.

Ronde 5, najaar 2021

De stimuleringsregeling is voor alle scholen (locaties) in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De regeling is onder andere gericht op kwetsbare groepen.  De belangstellingsregistratie voor ronde 5 van de stimuleringsregeling is gesloten, in december worden de toekenningen kenbaar gemaakt. Heeft u school zich aangemeld, dan ontvangt u alle notificaties via uw schoolaccount op Mijngezondeschool.nl.

Wat houdt de stimuleringsregeling in?

Binnen ronde 5 van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit is een financiële bijdrage beschikbaar van maximaal €5.000,- per schoollocatie. Scholen die van de stimuleringsregeling gebruik maken, gaan werken met de Gezonde School-aanpak voor het thema Relaties en seksualiteit.

Gezonde School-coördinator

Wij vragen de school een Gezonde School-coördinator aan te wijzen. De Gezonde School-coördinator is het eerste aanspreekpunt binnen de school voor alles wat te maken heeft met een gezonde leefstijl. Ook is hij of zij aanspreekpunt voor de eigen GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst  en voor het landelijk programmateam Gezonde School.

Scholing

Om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de stimuleringsregeling volgt de Gezonde School-coördinator scholing op het thema Relaties en seksualiteit. De scholingsdata verschillen per onderwijstype. De Online scholing Gezonde Relaties & Seksualiteit is de basisscholing en gaat in op het thema Relaties en seksualiteit in combinatie met de pijlers van Gezonde School. Deze scholing is bedoeld voor scholen en Gezonde School-coördinatoren die voor het eerst aan de slag gaan met de stimuleringsregeling. Na toekenning van het stimuleringsbudget vindt u meer informatie hierover in uw dashboard op Mijngezondeschool.nl.

Voor scholen die in voorgaande rondes de stimuleringsregeling al eens hebben benut en de basisscholing gevolgd en voor scholen die voor het eerst deelnemen en nadat de basisscholing is afgerond, is er een additioneel scholingsaanbod beschikbaar. Dit aanbod bestaat uit verschillende scholingen rondom een specifiek thema en gedurende dit jaar wordt het aanbod uitgebreid. Als dit voor uw school(locatie) van toepassing is, houdt u dan het scholingsaanbod in de gaten op Mijngezondeschool.nl/scholing. Hier kunt u zich inschrijven op een additionele scholing naar keuze. Neemt u bij vragen contact op via info@gezondeschool.nl.

Waar kunt u de financiële bijdrage voor gebruiken?

De school gebruikt het geldbedrag om te werken aan de versterking van het thema Relaties en seksualiteit. Een Gezonde School-adviseur van de GGD kan de school hierbij begeleiden. Het bedrag mag worden gebruikt voor taakuren voor een Gezonde School-coördinator. Ook kan de school bijvoorbeeld een activiteit of lespakket aanschaffen of gastlessen inkopen. Het programma Gezonde School adviseert hiervoor erkende Gezonde School-activiteiten in te zetten. Er zijn erkende interventies beschikbaar voor po, sovo of mbo.

Hiernaast kunnen scholen het geldbedrag ook gebruiken voor enkele facultatieve onderdelen. Neem bij vragen over de inzet van facultatieve onderdelen contact op via info@gezondeschool.nl. Facultatieve onderdelen zijn bijvoorbeeld:

  • scholing van (vak)docenten;
  • teamtrainingen;
  • training van een functionaris in de zorgstructuur;
  • inzet van gastdocenten;
  • ouderaanbod;
  • inzet van theaterproducties;
  • een andere, bewijsbare, themagerelateerde activiteit. Hieraan zijn wel extra voorwaarden verbonden.

Ondersteuning van een Gezonde School-adviseur

Scholen die gebruikmaken van de stimuleringsregeling krijgen advies en ondersteuning van de Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst . Hier zitten voor de school geen extra kosten aan verbonden. GGD’en hebben per schoollocatie tot 20 uur beschikbaar. De Gezonde School-coördinator van de school en de Gezonde School-adviseur bepalen samen hoe en waar de ondersteuning wordt ingezet. De Gezonde School-adviseur maakt op basis van deze informatie vervolgens een schatting van het benodigde aantal uren voor ondersteuning.

Verantwoording van deelname aan de stimuleringsregeling

Scholen financieren eerst zelf de kosten en kunnen vervolgens via de regeling de gemaakte kosten declareren. Scholen verantwoorden de gemaakte kosten in het account van de school via Mijngezondeschool.nl. Hierbij toont de school aan hoe zij  aan de slag zijn gegaan met het thema Relaties en Seksualiteit. Dit kan door het behalen van het themacertificaat Relaties en Seksualiteit van het vignet Gezonde School of door het beantwoorden van verantwoordingsvragen.

Scholen die hebben deelgenomen aan rond 1, 2 of 3 komen ook voor ronde 5 in aanmerking. Zij moeten dan al wel zijn gestart met de verantwoording.

Voorwaarden en belangrijke data

Vanwege de terugkerende vraag van scholen en Gezonde School-adviseurs om extra ruimte te bieden bij de inzet van het stimuleringsbudget is een aanpassing gemaakt in de voorwaarden van het facultatieve aanbod. Deze en andere voorwaarden van de verchillende rondes binnen de stimuleringsregeling vindt u bij Voorwaarden. U vindt hier ook de deadlines voor het declareren van kosten.

Wilt u aan de slag met Relaties en seksualiteit? Dan kunt u een van onze webinars volgen. Lees meer informatie of meld u direct aan.

Over de regeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

De stimuleringsregeling is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en komt voort uit het Regeerakkoord. Binnen deze regeling werken het programma Gezonde School, Rutgers, Stichting School en Veiligheid, Soa Aids Nederland en Siriz samen.

Naast de stimuleringsregeling zijn er andere maatregelen om seksuele gezondheid te bevorderen en onbedoelde (tiener)zwangerschappen te voorkomen. Lees meer over het hele pakket aan maatregelen.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of mail uw vraag. Voor advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst  in uw regio.