Na alle voorbereidingen kun je je richten op de uitvoering. Het plan van aanpak speelt daarin een belangrijk rol. In jouw plan vertaal je je doelen (wat gaan we doen?) naar concrete activiteiten (hoe gaan we dat doen?). Informeer ook leerlingenouders en verzorgers over de doelen en de resultaten die de school wilt behalen. 

Tip: gebruik de toolkit

In de toolkit vind je handige (informatie)materialen die je helpen bij het werken met de Gezonde School-aanpak. Het kant-en-klaar format voor een plan van aanpak helpt je bijvoorbeeld snel op weg.

Schrijf samen met de werkgroep een plan van aanpak met de volgende onderdelen:

 • De beginsituatie - Beschrijf kort de beginsituatie. Hiervoor gebruik je de informatie die je hebt verzameld in stap 1.
 • Thema’s en doelen - Beschrijf met welk thema jouw school aan de slag gaat en noem de SMART-doelen. Meer informatie vind je in stap 3.
 • Activiteiten - Beschrijf welke activiteiten je gaat uitvoeren op de vier pijlers Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid.
 • Planning - Beschrijf wanneer in het jaar je elke activiteit wilt uitvoeren. Noem in de planning ook momenten waarop je over (tussentijdse) resultaten communiceert.
 • Taakverdeling - Beschrijf bij elke activiteit wie wat doet. Zo kun je elkaar tijdens de uitvoering aanspreken op het proces en de behaalde resultaten.
 • Begroting - Beschrijf de kosten van alle activiteiten en hoe je dit financiert. Bekijk welke financiële stimulansen mogelijk zijn.
 • Evaluatie - Beschrijf hoe je gaat evalueren: hoe kom je erachter of je aanpak het gewenste resultaat oplevert? Meer informatie vind je in stap 6.

Tip: laat je inspireren door het activiteitenoverzicht

In het activiteitenoverzicht zie je per thema alle erkende Gezonde School-activiteiten. Deze activiteiten zijn van goede kwaliteit, zijn goed uitvoerbaar in de praktijk en bieden een grotere kans op effect.

Kies activiteiten per pijler

Jouw aanpak heeft het meeste effect als je activiteiten kiest in vier verschillende pijlers:

 • Educatie – Leerkrachten besteden in hun lessen structureel aandacht aan het gekozen thema. Denk hierbij breed. Ook tijdens de rekenles  kun je aandacht geven aan gezondheid. Zo zorg je ervoor dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt en leerlingen hun kennis vergroten, vaardigheden ontwikkelen en positief aankijken tegen een gezonde leefstijl.
 • Schoolomgeving – De school stimuleert gezond gedrag met aanpassingen in de fysieke omgeving (zoals de inrichting van het schoolplein of samenwerking met supermarkten in de wijk) en aandacht voor de sociale omgeving (zoals het contact tussen leerkrachten en ouders en verzorgers).
 • Signaleren – Leerkrachten en andere medewerkers herkennen gezondheids- of leefstijlproblemen van leerlingen in een vroeg stadium. Ze weten ook hoe ze daarmee moeten omgaan (zoals doorverwijzen naar passende hulpverlening).
 • Beleid – De school legt maatregelen voor gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht.

Kies en beschrijf samen met collega’s en leerlingen welke activiteiten je gaat uitvoeren op de vier pijlers.

Tip: maak gebruik van een themascan

Het invullen van een themascan kan je helpen bij het maken van een plan. Op welke pijlers mis je nog activiteiten? En welke activiteiten kun je uitvoeren om alles uit de themascan af te kunnen vinken?

Werk samen in de buurt

Hoe kun je samenwerking opzoeken in de buurt?

 • Grenst jouw school aan een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Met welke gezondheidsthema’s zijn deze buren bezig? Misschien kun je samenwerken aan Gezonde School en Gezonde Kinderopvang
 • Zijn er in de buurt van je school (andere) Gezonde ScholenMet welke gezondheidsthema’s zijn zij bezig en is samenwerking mogelijk?
 • Zijn er sportverenigingen of welzijnsorganisaties in de buurt? Ook hun activiteiten kun je opnemen in jouw plan van aanpak.

Zo doen zij het

Het plan van aanpak van basisschool Sint Lidwina uit Zwaagdijk beschrijft prioriteiten, activiteiten, planning en communicatie. Bekijk het Schoolgezondheidsplan Sint Lidwina.

Het plan van aanpak van basisschool Koningin Juliana uit Culemborg beschrijft de relevante gezondheidsgegevens van de leerlingen, prioriteiten, activiteiten, planning, communicatie en begroting. Bekijk het Plan Gezonde School Koningin Julianaschool.