Om aan de slag te gaan met gezonde leefstijl op school is een goede keuze van gezondheidsthema's belangrijk. Begin klein en breid uw activiteiten stap voor stap uit. Elk succes geeft positieve energie om weer door te gaan!

Meer effect halen uit het werken aan een gezonde leefstijl

De Gezonde School-aanpak helpt u om structureel te werken aan de gezondheid van uw leerlingen. Enthousiast? Lees dan hoe u werkt met de Gezonde School-aanpak om een Gezonde School te worden.

 • De test 'Hoegezondisjouwschool.nl' geeft inzicht in wat uw school al doet.
 • Verzamel gezondheidsgegevens van uw leerlingen om een weloverwogen keuze te maken voor een gezondheidsthema. Dit geeft inzicht in waar u uw prioriteiten moet leggen.
 • Begin klein. Kies daarom één tot maximaal drie gezondheidsthema’s waar de school komende periode aandacht aan besteedt.
 • Hieronder vindt u, per gezondheidsthema, activiteiten waar u een keuze uit kunt maken. Het advies is om activiteiten te kiezen op het gebied van:
  • Gezondheidseducatie
  • Fysieke en sociale omgeving
  • Signaleren
  • Beleid
 • Welke activiteiten u kiest rond Gezondheidseducatie hangt af van de gewenste stappen die u wilt nemen, het beschikbare budget en de specifieke kenmerken van uw school. Wilt u klein beginnen, begin dan bijvoorbeeld met een les rond het gezondheidsthema. Wilt u juist beginnen met iets groters, kies dan voor een Gezonde School-activiteit.

Behaal het vignet Gezonde School! 

Als uw school binnen een gekozen thema alle pijlers van Gezonde School op orde heeft, kunt u voor een aantal thema’s het themacertificaat van het vignet Gezonde School aanvragen. Met het vignet Gezonde School laat een school zien dat zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door extern deskundigen van onder andere het Voedingscentrum, KVLOKoninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding en het Trimbos-instituut.

Kies een thema

Voeding

Bewegen en sport

Roken en alcohol

Welbevinden

Relaties en seksualiteit

Milieu en natuur

Mediawijsheid

Gehoor

Een jongen zit achter een laptop en heeft een koptelefoon om zijn nek hangen