Roken, blowen en drinken: een aantal leerlingen proberen weleens iets tijdens hun middelbareschooltijd. Dat kan leiden tot slechtere schoolprestaties, verzuim of schooluitval. Het is dus belangrijk om roken en het drinken van alcohol en drugsgebruik door leerlingen zo veel mogelijk te voorkomen en te ontmoedigen. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Is jouw school goed bezig, dan kun je dat laten zien door het themacertificaat Roken, alcohol- en drugspreventie te behalen.

Wat levert werken aan roken, alcohol- en drugspreventie leerlingen op?

Fysieke en mentale gezondheid

Het draagt bij aan hun fysieke en mentale gezondheid. Als leerlingen gebruik van tabak, alcohol en drugs vermijden, voorkomen ze schade aan hun puberbrein dat nog volop in ontwikkeling is. Zulke schade kan leiden tot verandering in karakter of gedrag.

Fitter gevoel

Leerlingen die niet roken, drinken en geen drugs gebruiken, voelen zich vaak fitter en zitten beter in hun vel. Dit vergroot nog eens de mentale weerbaarheid tegen verleidingen als roken, alcohol en drugs.

Betere prestaties

Leerlingen met een gezondere leefstijl presteren beter op school. Het voorkomen van roken en gebruik van alcohol of drugs draagt bij aan een gezonde leefstijl.

Verslaving voorkomen

Het voorkomt verslavingen: hoe vroeger jongeren starten met verslavende middelen, hoe vaker ze blijven gebruiken en hoe groter de kans op verslaving.

Tip: hoe staat jouw school ervoor?

Check met de overzichtelijke themascan snel hoe ver jouw school al is met het thema Roken, alcohol- en drugspreventie. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. 

Wat kun je doen om leerlingen te helpen?

De ene leerling komt eerder in aanraking met tabak, alcohol of drugs dan de andere. Dat kan thuis of op straat gebeuren, maar ook op of rond school. Daarom is het nuttig dat de school leerlingen helpt om zo lang mogelijk af te blijven van verslavende middelen. En om ze te leren hoe ze hier verantwoord mee omgaan. Zo kun je helpen:

  • Besteed in de lessen aandacht aan roken, alcohol en drugs en werk met leerlingen aan vaardigheden die helpen bij het weerstaan van verleidingen en het maken van eigen keuzes.
  • Neem een heldere visie op roken, alcohol en drugs op in het schoolbeleid.
  • Wees alert op problematisch middelengebruik en schakel bij problemen op tijd hulp in. Laat het hele schoolteam meewerken aan het signaleren van problemen en zorgen.
  • Betrek ouders en verzorgers van leerlingen om het gebruik van verslavende middelen zo lang mogelijk uit te stellen of te voorkomen.
  • Geef als medewerker samen met collega’s, ouders en verzorgers het goede voorbeeld.

Tip: bekijk de activiteiten

Tip! Wil je aan de slag met lessen over roken, alcohol of drugs? Kijk voor informatie over Gezonde School-activiteiten bij Educatie.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler lees je wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wil je hulp bij het uitvoeren van de Gezonde School-aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van jouw regionale GGD voor advies en ondersteuning.

Themacertificaat Roken, alcohol- en drugspreventie aanvragen

Wil je laten zien dat jouw school op een goede manier werkt aan roken, alcohol- en drugspreventie? Vraag dan het themacertificaat Roken, alcohol- en drugspreventie aan. Vul hiervoor de vragenlijst in op Mijngezondeschool.nl.

Tip: lees vooraf meer informatie over het themacertificaat, zoals criteria, handige documenten en de vragenlijst op Mijngezondeschool.nl.

Heeft jouw school minimaal één themacertificaat behaald? Dan mag de school zich een Gezonde School noemen. Lees meer over het vignet Gezonde School en het aanvraagproces.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

Ook handig

 

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut.