Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2021-2022

Gezonde leerlingen en studenten presteren vaak beter op school. Wilt u een gezonde leefstijl in het DNA van uw school? Het ondersteuningsaanbod Gezonde School kan u hierbij helpen. Van maandag 8 maart tot en met maandag 19 april 2021 konden scholen via www.mijngezondeschool.nl een aanvraag indienen. Het ondersteuningsaanbod Gezonde School is voor alle scholen (locaties) in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

In het voorjaar van 2022 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het ondersteuningsaanbod 2022-2023.

Ondersteuning

De ondersteuning  bestaat uit:

 • een geldbedrag van € 3.000,- per school; 
 • scholingsaanbod voor de Gezonde School-coördinator (niet verplicht); 
 • gemiddeld 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst .

Het geldbedrag kan gebruikt worden voor:

Aan de slag met 6 thema’s

In het schooljaar 2021-2022 werkt u aan één of meerdere van de volgende thema’s:

 • Voeding
 • Welbevinden
 • Fysieke veiligheid
 • Bewegen en sport
 • Roken, alcohol- en drugspreventie
 • Milieu en natuur

De school mag aan meerdere thema’s tegelijkertijd werken. U kunt ook toewerken naar de aanvraag van een themacertificaat van het vignet Gezonde School (po, so, vo en mbo). Hiermee laat uw school zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen of studenten en dat uw school uitblinkt op het gekozen thema.  

Toekenning van de aanvragen

Het budget voor ondersteuning is beperkt. Ontvangen we meer aanmeldingen, dan hanteren we de toekenningscriteria uit het programmaplan Gezonde School 2021-2024:

Welke scholen maken de meeste kans op ondersteuning? 

 1. Scholen met kwetsbare doelgroepen die nog niet eerder hebben deelgenomen aan het ondersteuningsaanbod of de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.
 2. Scholen die nog niet eerder hebben deelgenomen aan het ondersteuningsaanbod of de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.
 3. Scholen met kwetsbare doelgroepen die eerder hebben deelgenomen aan het ondersteuningsaanbod of de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.
 4. Scholen die eerder hebben deelgenomen aan het ondersteuningsaanbod of de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Wat verstaan we onder scholen die eerder deelgenomen hebben?

 • Scholen die  ondersteuningsaanbod hebben ontvangen tussen 2017-2021.
 • Scholen die hebben deelgenomen of nog deelnemen aan de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Planning

Op de pagina Planning ondersteuningsaanbod 2021-2022 staat precies beschreven welke stappen u wanneer moet zetten voor de aanvraag, de uitvoering en de afhandeling van het ondersteuningsaanbod Gezonde School.

Over het Ondersteuningsaanbod

De ministeries van VWS, OCW en LNV maken dit ondersteuningsaanbod financieel mogelijk. De uitvoering is belegd bij het programma Gezonde School, bestaande uit GGD GHOR Nederlandpo-Raadvo-Raadmbo-Raad en het RIVM.

 

Vragen?

Staat uw vraag niet bij  de veelgestelde vragen over het ondersteuningsaanbod? Mail dan naar info@gezondeschool.nl. Voor advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst in uw regio.