Leerlingen krijgen les over gezonde voeding

Gezonde School-impuls 2021

De Gezonde School-impuls geldt uitsluitend in 2021. Inschrijven is niet meer mogelijk. Dit aanbod geldt in eerste instantie alleen voor scholen die hun aanvraag voor het Ondersteuningsaanbod niet toegekend hebben gekregen. Als deze scholen geen gebruik maken van de Gezonde School-impuls, dan kunnen andere scholen hun belangstelling kenbaar maken. 

 

Ondersteuning Gezonde School-impuls 2021

De ondersteuning  bestaat uit:

 • een geldbedrag van € 1.200,- per school. De school moet dit bedrag in 2021 besteden;
 • een intake met de Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst in uw regio (maximaal 4 ondersteuningsuren);
 • webinar(s) over de Gezonde School-aanpak met aandacht voor educatie, de schoolomgeving, het signaleren van gezondheids- en leefstijlproblemen, en schoolbeleid. 

Het geldbedrag kan gebruikt worden voor:

 • inzet / aanschaf van erkende Gezonde School-activiteiten;
 • vergoeding taakuren van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator. Om in aanmerking te komen voor deze impuls moet de school een Gezonde School-coördinator hebben;
 • bijdrage in de kosten voor deelname aan de opleiding tot Specialist Sportieve en Gezonde School. 

Voorwaarden Gezonde School-impuls

De volgende voorwaarden gelden voor de deelnemende scholen:

 • De school belegt de taken bij een eigen medewerker van de school, die als Gezonde School-coördinator zorgt voor de inzet van erkende Gezonde School-activiteiten.
 • De Gezonde School-coördinator volgt vrijwillig webinar(s).
 • De schoollocatie werkt volgens de Gezonde School-aanpak.
 • De schoollocatie verleent medewerking aan een evaluatie.
 • De directeur (primair en speciaal onderwijs), (con)rector (voortgezet onderwijs) of het college van bestuur (middelbaar beroepsonderwijs) is akkoord met de aanvraag.

Toekenningscriteria Gezonde School-impuls

De toekenningscriteria zijn als volgt: 
1.    Scholen die een aanvraag hebben ingediend voor het Ondersteuningsaanbod 2021-2022 en dat niet toegekend hebben gekregen.
2.    Scholen die een aanvraag hebben ingediend voor een andere regeling en deze niet toegekend hebben gekregen.
3.    Alle andere scholen.

Voorlopige planning

17 mei t/m 1 juni (week 20 t/m 22): indienen aanvraag Scholen die niet in aanmerking komen voor het Ondersteuningsaanbod 2021-2022 en/of andere regelingen, kregen een aanbod van ons. 
Deze scholen konden zich registreren en een aanvraag indienen voor de Gezonde School-impuls 2021 via Mijngezondeschool.nl. Ook vulden deze scholen een vragenlijst in.
7 t/m 18 juni (week 23 en 24)    Andere scholen die geïnteresseerd zijn, konden zich registreren en een aanvraag indienen. Inmiddels is de inschrijving gesloten vanwege de grote belangstelling.
21 t/m 25 juni (week 25): toekenning U hoort of de Gezonde School-impuls 2021 aan uw school is toegekend. 
Vóór 30 september: indienen factuur Na de toekenning kunt u een factuur indienen voor het subsidiebedrag van € 1.200,-.
Oktober t/m december: uitvoeren Gezonde School-activiteiten  U voert de gekozen erkende Gezonde School-activiteit(en) uit.
t/m januari 2022: verantwoording U vult een korte evaluatie in via Mijngezondeschool.nl.

Veelgestelde vragen

V: Hoeveel scholen kunnen gebruikmaken van de Gezonde School-impuls 2021?
A: In totaal 350 scholen.

V: Wanneer moet ik de Gezonde School-activiteit(en) uitvoeren?
A: Uiterlijk in december 2021.

V: Is de vergoeding van € 1.200,- in- of exclusief btw?
A: Uw school ontvangt een vast bedrag van € 1.200,-. Als uw school niet btw-plichtig is, heeft u de volledige beschikking over dit bedrag. Als uw school wel btw-plichtig is, moet u van dit bedrag 21% aan btw afdragen. Dit is € 252,-. Over het algemeen hoeven scholen over onderwijsgerelateerde activiteiten geen btw te betalen. Bij twijfel adviseren wij u contact op te nemen met uw (financiële) administratie.

V: Kan ik met de uitvoering van de Gezonde School-activiteit(en) stoppen?
A: Bespreek dit met uw Gezonde School-adviseur. Deze kan met u meedenken en u weer op weg helpen.

Staat uw vraag er niet tussen?
Heeft u nog een andere vraag over de Gezonde School-impuls 2021? Mail dan naar info@gezondeschool.nl.