Hier vind je materialen die je kunt gebruiken bij het werken met de Gezonde School-aanpak. Zoals een voorbeeld-schoolprofiel, schoolgezondheidsplan, evaluatievoorbeelden en communicatiematerialen. 

Je kunt de documenten downloaden en aanpassen aan de situatie op jouw school.

Onderstaande materialen geven algemene achtergrondinformatie over Gezonde School. Je kunt deze uitdelen aan geïnteresseerden of gebruiken bij een presentatie tijdens bijvoorbeeld een vergadering of ouderavond.

  • Flyer Gezonde School: wat is Gezonde School, hoe werkt het en wat biedt het programma? De flyer geeft een beknopte uitleg.
  • Presentatie Gezonde School: de presentatie gaat verder in op wat Gezonde School is, waarom werken aan een gezonde leefstijl belangrijk is en hoe een school in zes stappen aan de slag kan met de Gezonde School-aanpak.
  • Je kunt de Poster Onze school is gezond printen en in het schoolgebouw ophangen.

 

  • Vul de Gezonde School-matrix in. Zo krijg je een beeld van wat jouw school al doet op de pijlers Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Ook krijg je zicht op wat de school nog meer kan doen op deze pijlers.
  • Verzamel op een snelle manier alle wensen en behoeften aan de hand van vragenlijsten of groepsgesprekken. Daarbij kun je gebruikmaken van voorbeeldvragen voor een behoeftepeiling.
  • Gebruik de discussiekaarten voor leerlingparticipatie in de klas om nog uitgebreider in te gaan op de wensen en concrete ideeën van leerlingen.
  • Doe de test Hoe gezond is jouw school? Dan weet je hoe ver jouw school is met gezondheidsbevordering en wat je nog meer kunt doen.

De introductie Gezonde School is voor Gezonde School-coördinatoren die aan de slag gaan met Gezonde School.

Reacties zijn welkom!

Reacties op de materialen en de inhoud ervan, aanvullingen en/of suggesties zijn van harte welkom.
Mail naar: info@gezondeschool.nl.