Als u gaat werken aan het bevorderen van een gezonde leefstijl op school, is het belangrijk dat u de gezondheidsthema's zorgvuldig kiest. Begin klein en breid uw activiteiten stap voor stap uit. Elk succes geeft positieve energie om weer door te gaan!

Meer effect uit het werken aan een gezonde leefstijl

De Gezonde School-aanpak helpt u om structureel te werken aan de gezondheid van uw leerlingen. Enthousiast? Lees dan hoe u werkt met de Gezonde School-aanpak om een Gezonde School te worden.

 • De test 'Hoe gezond is jouw school' geeft inzicht in wat uw school al doet.
 • Verzamel gezondheidsgegevens van uw leerlingen om een weloverwogen keuze te kunnen maken voor een gezondheidsthema. 
 • Begin klein. Kies daarom één tot maximaal drie gezondheidsthema’s waar de school komende periode aandacht aan besteedt.
 • Per gezondheidsthema vindt u activiteiten waar u een keuze uit kunt maken. Het advies is om activiteiten te kiezen op het gebied van:
  • Gezondheidseducatie
  • Fysieke en sociale omgeving
  • Signaleren
  • Beleid
 • Welke activiteiten u kiest rond Gezondheidseducatie hangt af van de gewenste stappen die u wilt nemen, het beschikbare budget en de specifieke kenmerken van uw school. Wilt u klein beginnen, begin dan bijvoorbeeld met een les rond het gezondheidsthema. Wilt u juist beginnen met iets groters, kies dan voor een Gezonde School-activiteit.

Behaal het vignet Gezonde School! 

Als uw school binnen een gekozen thema alle pijlers van Gezonde School op orde heeft, kunt u voor een aantal thema’s het themacertificaat van het vignet Gezonde School aanvragen. Met het vignet Gezonde School laat een school zien dat zij voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen van onder andere het Voedingscentrum, KVLO Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: http://www.kvlo.nl/   en het Trimbos-instituut.

Kies een thema

Bewegen en sport

Gehoor

Hygiëne

Mediawijsheid

Milieu en natuur

Roken, alcohol- en drugspreventie

Relaties en seksualiteit

Slaap

Voeding

Welbevinden